SCHILDERSWIJK EN TRANSVAAL

De Schilderswijk en Transvaal zijn de meest diverse wijken van onze stad. Helaas krijgen ze niet altijd de positieve aandacht die ze verdienen. De verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit is niet goed, er ligt nog te veel afval en zijn er nog te weinig sportmogelijkheden. Daarom willen we:
  • onderzoeken of gedeeltelijke ondertunneling op de Vaillantlaan in de Schilderswijk een oplossing is voor de onveilige verkeerssituatie;
  • het Kaapseplein opknappen met meer groen en speelmogelijkheden voor kinderen. De ophaallocatie voor arbeidsmigranten verhuist naar ergens anders in de buurt en daar komt een informatiepunt voor hen;
  • de Hoefkade opknappen;
  • meer bomen, struiken en groen in het wijkpark Transvaal;
  • de luchtkwaliteit verbeteren, in het bijzonder op plekken waar de luchtkwaliteit nu erg slecht is zoals de Vaillantlaan. Dat doen we door luchtkwaliteit (WHO-norm) als voorwaarde op te nemen in de plannen van de gemeente en beter te monitoren. Als het nodig is, breiden we maatregelen als de milieuzone uit;
  • meer ontmoetingsplekken in Transvaal;
  • het afvalprobleem in Transvaal en de Schilderswijk oplossen met de bewoners door o.a. meer afval op te halen, straten schoon te houden en voorlichting te geven.;
  • meer sporttoestellen en beweegroutes op alle pleintjes.
Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai