Deconcentratie

Als bewoners en gemeente samen mooie dingen willen bereiken voor hun eigen buurt, dan is het nodig dat er ook boter bij de vis geleverd kan worden. Wij verdubbelen de stadsdeelbudgetten door deze over te hevelen. We investeren in en experimenteren met nieuwe vormen van gedeconcentreerd bestuur.

Ben je een bewoner met een goed idee voor de stad, je wijk of je straat? Dan moet daar ruimte voor zijn. We stimuleren zoveel mogelijk buurtinitiatieven en versterken bewonersorganisaties. Zo heeft elke bewoner een stem in eigen wijk.

Via burgerbegroting, wijksessies, scrums, bewonersavonden, laten we bewoners bepalen wat de belangrijkste wensen zijn. De gemeente doet er alles aan om de grootste wensen te honoreren, maar is ook glashelder als er belangen zijn die zich tegen bepaalde wensen verzetten.

De buurt bestuurt!

We geloven in de mensen in de stad. Inwoners van Den Haag krijgen meer invloed op gemeentelijk beleid: er komen meer buurtbudgetten, buurtinitiatieven worden vaker en beter ondersteund en de gemeente gaat vaker samen op zoek naar de oplossing van problemen in buurten. Mensen die meedenken met de gemeente krijgen meer waardering voor wat zij doen. Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven stimuleren we. De gemeente zet wijkverenigingen en bewonersinitiatieven ertoe aan een breed netwerk in de wijk te houden, regelmatig te vernieuwen en diversiteit in het bestuur na te streven. Deze laatste twee punten gelden ook voor vergelijkbare organisaties die geld krijgen van de gemeente. Het is positief dat de gemeente er in veel gevallen al voor zorgt dat mensen kunnen meedenken bij beleid van de gemeente dat hen raakt. De gemeente kan vaker duidelijk maken dat dat wordt gewaardeerd. Buurtinitiatieven moeten vaker en beter beloond worden. Als uiteindelijk voor een andere optie wordt gekozen dan de meedenker voor ogen had, dan wordt toegelicht waarom, als de meedenker dit wenst in een persoonlijk gesprek.

(Foto: Den Haag Marketing)
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder