Deconcentratie

De PvdA wil besturen mét de stad. Gemeentebeleid moet in samenspraak met en op initiatief van de mensen in de stad plaatsvinden.
  • De PvdA zet in op vergaande overheveling van budgetten en taken naar de stadsdelen (deconcentratie) en versterking van de politieke, maatschappelijke en sociale betrokkenheid van buurtbewoners.
  • Voor de PvdA is essentieel dat zaken dichtbij mensen worden georganiseerd, dat wil zeggen bij voorkeur in de eigen wijk.