Door op 25 april 2017

Subsidie duurzaamheidsinitiatieven moet blijven!

Al een aantal jaar heeft de gemeente een subsidieregeling voor duurzame wijkinitiatieven, het Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken. Scholen, buurthuizen, wijkbewoners en andere samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor jaarlijks €5000 subsidie aanvragen om advies- en proceskosten te kunnen dragen. Hieruit zijn al een hoop mooie projecten voortgekomen.

De initiatieven zijn gericht op energiebesparing en een vermindering van de CO2-uitstoot. Jaarlijks maken tientallen wijkinitiatieven hier gebruik van. In 2015 is de regeling geëvalueerd door het Verwey-Jonker Instituut, waaruit ook bleek dat het een goede regeling is: het geeft bewoners vertrouwen vanuit de gemeente en het geeft ze een goed zetje om hun duurzame plannen waar te kunnen maken.

Nu blijkt dat de toekomst van deze subsidieregeling onzeker is. Dat zou heel jammer zijn: juist nu we de klimaatdoelstellingen voor de stad blijven aanscherpen, wat goed nieuws is, helpen juist dit soort initiatieven om deze doelen te bereiken.

 

Daarom hebben de Haagse PvdA, D66, het CDA,  de Haagse Stadspartij, GroenLinks, de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over het voortbestaan van deze subsidieregeling. De vragen vind je hier.