FINANCIËN

Een gezonde en eerlijke stad vraagt om grote investeringen. Maar de gemeente heeft de komende jaren te weinig geld. Zeker als de landelijke overheid ons minder budget geeft. Daarom willen we extra geld van de landelijke overheid en zijn we gedwongen om de parkeertarieven en OZB-belasting verhogen. Bezuinigen op kwetsbare Hagenaars, kwetsbare wijken, op betaalbaar wonen, armoedevoorzieningen, welzijn en zorg, is geen optie voor de PvdA. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. We hebben deze uitgangspunten voor onze financiën:
  • meer geld van de landelijke overheid voor woningbouw, jeugdzorg en Wmo (thuiszorg), nationaal programma leefbaarheid en veiligheid en BUIG;
  • we bezuinigen niet op kwetsbare wijken en burgers en noodzakelijke voorzieningen zoals het armoedebeleid, de wijkaanpak, onderwijsachterstandenbeleid, de bijstand, zorg en welzijn;
  • een verhoging van de lokale lasten en de OZB om goede voorzieningen te kunnen bieden. Uiteraard geldt dit niet voor mensen die hogere lasten niet kunnen betalen. Voor de PvdA geldt altijd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
  • ook verhogen we de kosten van straatparkeren, vergunningen voor tweede auto’s en de afvalstoffenheffing. Andere vergunningen mogen niet minder kosten dan wat de gemeente betaalt om ze af te geven; 
  • mensen met de hoogste inkomens moeten een hogere eigen bijdrage voor de Wmo betalen. Mensen die de eigen bijdrage voor de Wmo niet kunnen betalen krijgen meer mogelijkheden voor kwijtschelding;
  • nu krijgen projecten die wij belangrijk vinden tijdelijk geld: de stip-banen, wijkaanpak, uitbreiding van de pandbrigade en de intensivering van het participatiebeleid. Wij willen dat deze projecten structureel (voor altijd) geld krijgen.
Samir Ahraui

Samir Ahraui

Samir Ahraui (1994) woont in Laak en is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en vanaf 2023 raadslid voor de PvdA Den Haag op de thema’s ruimtelijke ordening, onderwijs en wijkaanpak. Hiernaast werkt hij als bestuursadviseur bij de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Samir werd in 2012 actief voor de Haagse PvdA. Dit deed hij om samen met buurtbewoners te

Meer over Samir Ahraui
Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.