Financiën

De Haagse PvdA staat voor een sociaal financieel beleid. Een beleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een beleid waarin we de verschillen tussen mensen verkleinen, door te investeren in degenen die het nu minder hebben. Een beleid waarmee we investeren in de toekomst.

Investeren in een Den Haag voor iedereen

We trekken veel geld uit voor investeringen in een beter leven voor de inwoners van Den Haag. Zo geven we extra geld uit aan meer en betere woningen zodat wachtlijsten weggewerkt worden en huizen schimmelvrij worden. We hebben de afgelopen 4 jaar de armoede in Den Haag weten terug te dringen. Daar doen we een schepje bovenop. Ook in de zorg, duurzaamheid, veiligheid een prettige leefomgeving, sport en cultuur blijven we langjarig investeren. Al die investeringen zorgen voor meer werk, ook voor mensen die in de regel moeite hebben werk te vinden.

Solide financieel beleid

De PvdA staat bekend om haar solide financieel beleid. Daar houden we aan vast. We financieren onze plannen doordat er meer geld binnenkomt vanuit het Rijk, Den Haag meer inwoners heeft en er dus meer belastingen binnenkomen en we niet meer onnodig geld op de plank laten liggen. Daarnaast houden we vast aan het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten betalen.

De OZB in Den Haag is nu het laagst van Nederland. Wij verhogen de OZB zodat we eigenaren van dure woningen meer laten bijdragen aan de Haagse voorzieningen. Ook de parkeervergunning voor de tweede, derde en vierde auto wordt duurder en we gaan de noodzaak van infrastructuurprojecten kritisch onder de loep nemen, zodat we geld vrijspelen voor investeringen in om. wonen, verduurzaming en zorg.

We maken afspraken voor de toekomst

In vier jaar kan er veel gebeuren. Bij een nieuwe crisis moet er bezuinigd worden, bij economische voorspoed komt er meer geld binnen. De Haagse PvdA kiest er in tijden van voorspoed voor om meer te investeren in de zorg en in woningbouw. Bij eventuele tegenslag wil de Haagse PvdA niet bezuinigen op het armoede- en werkgelegenheidsbeleid.

De reserves van Den Haag zijn nu bijzonder hoog, er ligt veel geld op de plank. Net zoals tijdens de afgelopen crisis ervoor is gezorgd dat de mensen die het meest geraakt worden, worden ontzien. De Haagse PvdA vindt daarom ook dat tegenvallers op het armoede- en werkbeleid niet binnen de begroting van de daarvoor verantwoordelijk wethouder hoeven te worden opgelost.

Den Haag voor iedereen

Den Haag voor iedereen

De Haagse PvdA knokt voor de toekomst van onze stad en haar mensen. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Zodat iedereen kans maakt op een goede baan en de zorg krijgt die ze nodig hebben. Voor een Den Haag voor iedereen.

Lees verder