Raadslid

Samir Ahraui

Ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, wonen en risicobeheersing grote projecten | Onderwijs, taal en bibliotheken | Anti-discriminatie & Inclusie | Integratie | Vluchtelingen | Sport | Participatie, Wijkaanpak & Nationaal Programma| Stadsdeel Centrum & Laak

Samir Ahraui (1994) woont in Laak en is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en vanaf 2023 raadslid voor de PvdA Den Haag op de thema’s ruimtelijke ordening, onderwijs en wijkaanpak. Hiernaast werkt hij als bestuursadviseur bij de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen.

Samir werd in 2012 actief voor de Haagse PvdA. Dit deed hij om samen met buurtbewoners te werken aan een stad waar gelijke kansen de norm zijn en waar iedereen in een mooie en vredige wijk aan zijn toekomst kan bouwen. Want teveel inwoners van de stad ervaren nog te vaak dat hun achternaam of afkomst invloed hebben bij het bouwen aan hun toekomst. Het is voor Samir onacceptabel dat niet iedereen in onze stad dezelfde kansen heeft.

Voor zijn raadslidmaatschap was Samir voorzitter van de Jonge Socialisten Den Haag – Leiden en bestuurslid van de Haagse PvdA. Momenteel is hij ook ambassadeur voor de Schilderswijkmoeders.