Bestuurslid | Kandidaat-raadslid | 7

Samir Ahraui

Politiek debat

Samir is een jong toptalent dat deze hoge plaats op de lijst verdient. Samir is een zeer welbespraakte, energieke en waardengedreven sociaaldemocraat. Als voorzitter van de Jonge Socialisten Den Haag-Leiden maakte hij veel indruk met zijn toespraak tijdens de 1-meiviering bij het Troelstramonument. Nu hij zijn studie heeft afgerond, is hij er klaar voor om de politieke arena te betreden. Samir werkt als adviseur Treasury voor de gemeente Rotterdam.