LHBTIQIA+’ERS / QUEERS

In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie hij of zij wilt. Om hiervoor te zorgen, houden we altijd goed contact met LHBTQIA+-organisaties en blijven we aandacht vragen voor LHBTQIA+-rechten en bescherming van LHBTQIA+'ers. De komende jaren willen we LHBTQIA+'ers in Den Haag een fijn thuis bieden door:
  • professionals in het onderwijs, welzijn, zorg en sport training te geven in het omgaan met seksuele diversiteit en het tegengaan van vooroordelen;
  • groepen die extra kwetsbaar zijn, waaronder LHBTQIA+’ers met een migratieachtergrond, extra ondersteuning en aandacht te geven van hulpverleners;
  • straatintimidatie, in het bijzonder van vrouwen en LHBTQIA+’ers, hard en slim te bestrijden;
  • een actieplan dat de meldings- en aangiftebereidheid van (seksueel) geweld en (straat)intimidatie verbetert, met aandacht voor vrouwen, LHBTQIA+’ers en mensen met een migratieachtergrond;
  • de gemeente aan te laten sturen op een inclusieve en integrale aanpak van veiligheid en sensitiviteit tegenover LHBTQIA+’ers binnen organisaties, met name bij de politie en hulpverlening. De gemeente moet zorgen dat dit voor hen een prioriteit wordt;
  • een aanpak om discriminatie van LHBTQIA+’ers op de woningmarkt tegen te gaan;
  • LHBTQIA+thema’s zichtbaar(der) en bespreekbaar(der) te maken.
Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai