LHBTIQIA+’ERS / QUEERS

In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn en kunnen houden van wie hij of zij wilt. Om hiervoor te zorgen, houden we altijd goed contact met LHBTQIA+-organisaties en blijven we aandacht vragen voor LHBTQIA+-rechten en bescherming van LHBTQIA+'ers. De komende jaren willen we LHBTQIA+'ers in Den Haag een fijn thuis bieden door:
  • professionals in het onderwijs, welzijn, zorg en sport training te geven in het omgaan met seksuele diversiteit en het tegengaan van vooroordelen;
  • groepen die extra kwetsbaar zijn, waaronder LHBTQIA+’ers met een migratieachtergrond, extra ondersteuning en aandacht te geven van hulpverleners;
  • straatintimidatie, in het bijzonder van vrouwen en LHBTQIA+’ers, hard en slim te bestrijden;
  • een actieplan dat de meldings- en aangiftebereidheid van (seksueel) geweld en (straat)intimidatie verbetert, met aandacht voor vrouwen, LHBTQIA+’ers en mensen met een migratieachtergrond;
  • de gemeente aan te laten sturen op een inclusieve en integrale aanpak van veiligheid en sensitiviteit tegenover LHBTQIA+’ers binnen organisaties, met name bij de politie en hulpverlening. De gemeente moet zorgen dat dit voor hen een prioriteit wordt;
  • een aanpak om discriminatie van LHBTQIA+’ers op de woningmarkt tegen te gaan;
  • LHBTQIA+thema’s zichtbaar(der) en bespreekbaar(der) te maken.
Mikal Tseggai

Mikal Tseggai

Mikal is tot eind januari 2022 met ziekteverlof. We wensen haar natuurlijk heel veel beterschap. Tot die tijd wordt zij in de gemeenteraad vervangen door Samir. Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid en sinds december 2019 ook de fractievoorzitter van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA

Meer over Mikal Tseggai