MENSELIJKE MAAT

Mensen komen nu te vaak in de problemen omdat zij moeilijk (digitaal) contact krijgen met de gemeente of organisaties waarmee ze samenwerkt of omdat de organisatie of ambtenaar niet genoeg kan helpen of het beleid te strak uitvoeren. Mensen worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dat moet anders. Daarom willen wij meer menselijke maat in het uitvoeren van beleid door de gemeente en de organisaties waarmee ze samenwerkt. Dat doen we door:
  • de gemeente en organisaties waarmee ze samenwerkt, meer werknemers en tijd voor persoonlijk contact te geven. Ook houden zij rekening met cultuur, zien ze het als mensen laaggeletterd of verlegen zijn om hulp te vragen. Als medewerkers buiten hun verantwoordelijkheid mensen helpen, moeten we hen belonen;
  • sociaal werkers meer middelen te geven om met burgers problemen op te lossen. Hulpverleners moeten niet loslaten voordat het probleem is opgelost;
  • ‘oplosteams’ om lastige casussen met Wmo-, huisvesting-, of bijstandsregels op te lossen en te voorkomen dat kwetsbare burgers geen of slechte hulp krijgen. Hierbij is het uitgangspunt het bijstaan van kwetsbare burgers en de bedoeling van de wetgeving, niet het strikt naleven van de regels;
  • het voor iedereen mogelijk te maken fysiek (dus niet alleen digitaal) snel en makkelijk hulp te krijgen of naar de juiste hulp doorverwezen te worden. Zo mogelijk bieden we alle dienstverlening aan op één herkenbare locatie in de buurt, bijvoorbeeld in de bibliotheek of op stadsdeelkantoren. Daar moeten ook sociaal werkers bereikbaar en aanwezig zijn om burgers te helpen. Als mensen taalproblemen blijken te hebben, krijgen ze direct een contactpersoon die ze daarmee kan helpen;
  • informatie in B1-leesniveau aan te bieden en vooraf door burgers te laten lezen;
  • openingstijden voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs te verruimen.