Openbaar Bestuur

De PvdA wil besturen mét de stad. Bij uitstek moet gemeentebeleid in samenspraak en nog veel meer dan nu het geval is op initiatief van de mensen in de stad plaatsvinden.
  • De stadsdelen krijgen meer taken en financiële middelen.
  • Buurtbewoners worden actief geïnformeerd over ontwikkelingen in de wijk.
  • Gezamenlijk initiatief in buurten en wijken wordt beloond, de gemeente is bondgenoot.
  • Een sterke Metropoolregio, met goede politieke controle.
  • Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht.