BESTUUR EN INTEGRITEIT

Afgelopen tijd was het niet duidelijk dat bestuurders en ambtenaren op een betrouwbare en integere manier beslissingen nemen. Om het vertrouwen van bewoners te winnen, moeten we daarom de integriteit versterken. Dit doen we door:
  • de verbeteringen in het Haags integriteitsbeleid in volle omvang door te zetten;
  • naast transparantie en regels te werken aan een cultuur waarin het voor bestuurders en ambtenaren normaal is om te praten over integriteit;
  • transparant te blijven over donaties, partij- en campagnefinanciering. Wij accepteren geen donaties (noch in natura, noch financieel) van bedrijven; en houden ons aan de afspraken die de Haagse gemeenteraad heeft vastgelegd over de verantwoording over financiële steun aan lokale partijen (RIS 308295);
  • alle deelnemende partijen aan onderhandelingen voor een nieuw college transparant te laten zijn over giften / donaties van bedrijven en particulieren – rechtstreeks of via (partij-) stichtingen zodat er geen (schijn van) belangenverstrengeling is;
  • dat de gemeente niet samenwerkt met organisaties waar managers en bestuurders een topinkomen verdienen dat meer is dan een ministerssalaris;
  • dat de gemeente alleen diensten of producten inkoopt die overeenkomen met de normen en waarden van Den Haag, dus die duurzaam tot stand zijn gekomen met goede arbeidsvoorwaarden, goede omgang met open data en met respect voor mensenrechten.

Ook vinden we dat het bestuur participatie moet stimuleren van bewoners. Klik hier om onze standpunten over participatie te zien.