POLITIE

De politie moet er zijn voor de burgers. Maar er is een schrijnend tekort aan goede en voldoende politiemensen, vooral in wijken waar mensen het al moeilijk hebben en de kans op criminaliteit groter is. Ook is de politie nog geen afspiegeling van de samenleving en komt etnisch profileren nog te vaak voor. We hebben meer tijd en mensen nodig voor het opbouwen van een vertrouwensband in wijken en buurten en met verschillende soorten mensen. Daarom willen we:
  • meer agenten, met verschillende achtergronden, beter verdeeld over Den Haag; 
  • meer geld van de rijksoverheid voor meer wijkagenten die vaker in de wijk zijn;
  • per wijk het vertrouwen van de burgers in de politie meten en versterken. Dit doen we door agenten te laten werken met bodycams en lokale burgercomités aanhoudingen laten analyseren om hiervan te leren;
  • dat de gemeente gesprekken tussen politie en jongeren organiseert in wijken waar weinig vertrouwen is in de politie;
  • geen uitbreiding van preventief fouilleren, want het werkt zelden (vaak zijn mensen al weg) en het werkt discriminatie en etnisch profileren in de hand;
  • etnisch profileren aanpakken. De eerste stap is het bespreekbaar maken. We werken actief aan de vertrouwensrelatie tussen politie en wijkbewoners en betrekken de scholen hierbij. De politie neemt in Den Haag alle aangiften van discriminatie op. De gemeente stimuleert de politie en de veiligheidsdriehoek ook om diverser te worden.

Klik hier om onze standpunten te zien over veiligheid.

Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.