Politie

De PvdA gaat de strijd aan met etnisch profileren en heeft oog voor een representatieve politie: in 2030 moet het Haagse korps een afspiegeling zijn van de stad. Den Haag gaat per wijk het vertrouwen van de burgers in de politie meten en terugwinnen.

Herkenning en vertrouwen gaan hand in hand en vormen de basis voor draagvlak. Daarom is diversiteit bij de politie een noodzaak. Politie wint het vertrouwen terug door te experimenteren met stopformulieren, bodycams en lokale burgercomités die samen analyseren hoe aanhoudingen plaatsvinden met als doel hiervan te leren.

De professionalisering in de politieorganisatie gaat op volle kracht door. Daar waar het vertrouwen in de politie laag is stellen we burgercomités in waarin politie en mensen uit de wijk met elkaar aan de hand van concrete cases het politieoptreden bespreken en hiervan proberen te leren. Er is ook voldoende budget voor projecten zoals ‘politiekids’.

Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.

Lees verder