Veiligheid

Een veilige stad is een prettige stad. De wijkagent is daarin heel belangrijk. Criminaliteit wordt stevig aangepakt, maar wij leggen de nadruk op preventie: een sluitende aanpak voordat men in criminaliteit vervalt.
  • De wijkagent centraal! De wijkagent is de ogen en oren van de wijk, kent de wijk en de bewoners goed en ziet dagelijks wat in een wijk gebeurt.
  • Naast repressie ook een sluitende aanpak op preventie. Specifieke preventieve projecten voor probleemjongeren.
  • Uitbreiding van de “Bolle-pilots”. Bij deze pilots krijgt de buurt in hun deel van de wijk inspraak in de prioriteiten van de politie. Zo worden bewoners veel meer betrokken en voelen ze zich veel meer verantwoordelijk voor de veiligheid van hun leefomgeving.