VEILIGHEID

Den Haag is de afgelopen jaren veiliger geworden, maar er zijn grote verschillen binnen de stad. Veiligheid draait niet alleen om handhaven, maar ook om preventie. Daarom bieden we jongeren toekomstperspectief en zorgen voor goede voorlichting. Samen met ouders, jongerenwerkers, jeugdhulp, BOA’s, buurtvaders- en -moeders, buurtinterventieteams en scholen zorgen we dat wijken leefbaar blijven en kwetsbare jongeren op het rechte pad blijven. Veel lokale veiligheidsproblemen zijn eigenlijk zorgkwesties en sociale kwesties. Daarom moeten we investeren in goed jeugdwerk, betere jeugdzorg en opvang voor daklozen en hulp aan verwarde mensen. Hier kiezen we voor:
 • buurtbewoners betrekken we bij veiligheidsproblemen in hun buurt. De buurt mag meebeslissen over het budget en de capaciteitsinzet in de wijk;
 • meer jeugdopbouwwerkers en zo mogelijk een uitbreiding van buurtpreventieteams;
 • een betere samenwerking tussen politie en BOA’s;
 • meer handhaving op bijvoorbeeld afvaldumping en kleine (verkeers)overtredingen, en een uitbreiding van het aantal BOA’s gezien de groei van de stad.
 • oplichting van ouderen, zoals babbeltrucs prioriteit geven aan de opsporing en aanpakken door voorlichting;
 • de pilot van de Wijk- en Regelrechter voortzetten en uitbreiden;
 • ondermijnende criminaliteit beter aanpakken en focussen op bepaalde probleemgebieden zoals Transvaal, Zuidwest, de Weimarstraat, de Van Baerlestraat en de Zevensprong;
 • Den Haag gaat werken op een manier die afgestemd is op onderlinge relaties en behoeften in een wijk;
 • de pandbrigade versterken om slechte verhuurders en woonoverlast aan te pakken;
 • straatintimidatie, in het bijzonder van vrouwen en LHBTQIA+’ers, en geweld tegen hulpverleners, hard en slim bestrijden;
 • er alles aan doen om achterstanden in de hulpverlening naar vrouwen weg te werken en alle vrouwen een veilig thuis te geven;
 • In sommige wijken, zoals het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat is een overconcentratie van coffeeshops. Daarom willen we coffeeshops eerlijker verspreiden over de stad; 
 • alleen demonstraties bij abortusklinieken toelaten op voldoende afstand van de ingang zodat vrouwen niet worden lastiggevallen;
 • bij ons staat het welzijn van sekswerkers voorop. We zetten in op verbetering van de huidige werklocaties aan de Doublet- en Geleenstraat. Wij zijn alleen voor verplaatsing van de locatie als de werksituatie van sekswerkers daardoor verbetert.
 • we zijn terughoudend in het uitbreiden van cameratoezicht. Meer camera’s, bijvoorbeeld tegen overlast en afvaldumping, zijn zelden een permanente oplossing. Bovendien is het waarborgen van privacy belangrijk.

Klik hier om onze standpunten te zien over de politie.

Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.