SCHEVENINGEN EN DUINDORP

Scheveningen is een badplaats die veel inwoners werk biedt. Maar Scheveningen is niet alleen voor toeristen, maar vooral voor de bewoners die er graag komen en wonen. Daarom moeten we overlast tegengaan. Dit willen we:
  • in Scheveningen meer handhaving om overlast, zoals geweld en straatraces, tegen te gaan;
  • toeristische trekpleisters meer spreiden door de stad en voorwaarden verbinden aan groei hiervan. Zo mag de verkeersdruk en overlast niet verder toenemen;
  • meer strandtrams met mooi weer;
  • doorgaan met de gebiedsaanpak van Duindorp waarbij we aandacht geven aan arme gezinnen, veilig opgroeien, betaalbaar wonen en eenzaamheid.