SCHEVENINGEN EN DUINDORP

Scheveningen is een badplaats die veel inwoners werk biedt. Maar Scheveningen is niet alleen voor toeristen, maar vooral voor de bewoners die er graag komen en wonen. Daarom moeten we overlast tegengaan. Dit willen we:
  • in Scheveningen meer handhaving om overlast, zoals geweld en straatraces, tegen te gaan;
  • toeristische trekpleisters meer spreiden door de stad en voorwaarden verbinden aan groei hiervan. Zo mag de verkeersdruk en overlast niet verder toenemen;
  • meer strandtrams met mooi weer;
  • doorgaan met de gebiedsaanpak van Duindorp waarbij we aandacht geven aan arme gezinnen, veilig opgroeien, betaalbaar wonen en eenzaamheid.
Bülent Aydin

Bülent Aydin

Ik woon al jaren met mijn partner en kinderen in deze fantastische stad aan het strand. Als raadslid streef ik ernaar om in samenspraak met bewoners, instellingen en andere politieke partijen te zoeken naar oplossingen voor problemen, en de uitdagingen daarbij, van de inwoners van onze stad. Een stad waar het er niet toe doet

Meer over Bülent Aydin