ECONOMIE EN ONDERNEMEN

Met een sterke economie kan onze stad en haar inwoners hun doelen bereiken. Wij willen dat werkgelegenheid hier leidend in is. Onze economie groeide het afgelopen jaar het minst hard van de vier grote steden. Daarom moeten we meer banen creëren en ondernemers stimuleren. Wij kiezen voor:
  • ondernemerschap stimuleren door weinig regels en startende en kleine ondernemers te helpen;
  • het verwelkomen van meer bedrijvigheid zoals evenementen en bezorgdiensten, maar onder voorwaarden zodat deze niet de leefbaarheid, veiligheid voor bewoners en arbeidsomstandigheden van werknemers aantast;
  • veel arbeidsmigranten en medewerkers in platformbedrijven werken en wonen in slechte omstandigheden. Den Haag kan niet veel doen. Toch willen we vechten tegen slechte uitzenders, werkgevers en huisjesmelkers, die deze kwetsbare werknemers misbruiken. Dat doen we door te stimuleren een goede werkgever te zijn en stevig op te treden tegen misstanden;
  • samenwerken met bedrijven die gelinkt zijn met onze regio en duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Goed werk voor iedereen

Goed werk voor iedereen

Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Dat verdubbelen we de komende vier jaar.