WINKELSTRATEN

Elke wijk verdient mooie winkelstraten. Door de coronacrisis en de opkomst van het online winkelen, staan veel winkelpanden echter leeg. Ook worden winkelpanden soms gebruikt voor verkeerde doelen. Daarom willen we:
  • de aantrekkelijkheid van winkelgebieden verbeteren door o.a. strenge regels over het winkelaanbod (branchering) en verkleining en/of verplaatsing van winkelgebieden. We werken hierbij samen met winkeliersverenigingen en eigenaars;
  • meer leegstaande panden te gebruiken voor sociale of creatieve doeleinden.
Bülent Aydin

Bülent Aydin

Ik woon al jaren met mijn partner en kinderen in deze fantastische stad aan het strand. Als raadslid streef ik ernaar om in samenspraak met bewoners, instellingen en andere politieke partijen te zoeken naar oplossingen voor problemen, en de uitdagingen daarbij, van de inwoners van onze stad. Een stad waar het er niet toe doet

Meer over Bülent Aydin