WINKELSTRATEN

Elke wijk verdient mooie winkelstraten. Door de coronacrisis en de opkomst van het online winkelen, staan veel winkelpanden echter leeg. Ook worden winkelpanden soms gebruikt voor verkeerde doelen. Daarom willen we:
  • de aantrekkelijkheid van winkelgebieden verbeteren door o.a. strenge regels over het winkelaanbod (branchering) en verkleining en/of verplaatsing van winkelgebieden. We werken hierbij samen met winkeliersverenigingen en eigenaars;
  • meer leegstaande panden te gebruiken voor sociale of creatieve doeleinden.