Den Haag Sterk en Sociaal!

Wij gaan voor meer banen, betaalbare woningen, goede zorg, een eerlijk armoedebeleid, goed openbaar vervoer, veilige en leefbare wijken, goed onderwijs en een duurzame toekomst.


Opleiden voor een baan en meer stageplaatsen

door Abderrahim Kajouane op 17 september 2014

De PvdA is blij dat het college er alles aan doet om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. “Daarmee gaan we de werkloosheid te lijf. Nu investeren in onderwijs in de juiste sectoren, is investeren in de toekomst. We zien nog steeds te veel opleidingen die voor werkloosheid opleiden”, aldus PvdA-woordvoerder

lees verder »

Vluchtelingen Sacramentskerk

door Martijn Balster op 10 september 2014

De PvdA is blij met de voorlopige huisvesting van de vluchtelingen uit de Sacramentskerk en de inspanningen van Den Haag om te komen tot een permanente regeling. Burgemeester Van Aartsen heeft aangegeven zich maximaal te blijven inspannen voor een permanente oplossing, maar wel één die door het Rijk wordt betaald.

lees verder »

Extraatje voor arme Haagse ouderen

door Bülent Aydin op 9 september 2014

De PvdA Den Haag wil dat arme oudere Hagenaars een financieel extraatje krijgen. In 2014 kregen Hagenaars met een zeer laaginkomen een klein extraatje van het Rijk om er voor te zorgen dat ze minder hard worden getroffen door de bezuinigingen.

lees verder »

College mag strijd tegen topinkomens niet staken

5 september 2014

De PvdA Den Haag blijft strijden tegen bestuurders van maatschappelijke organisaties in onze stad, die meer verdienen dan de wettelijke norm. Met name in de zorg, waarop de komende tijd zal moeten worden bezuinigd, gaan sommige bestuurders de norm ver te buiten. Dit is onaanvaardbaar voor de PvdA.

lees verder »

Schriftelijke vragen over Berlagebankjes Hofvijver

door Lobke Zandstra op 4 september 2014

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, Vorige week berichtte Omroep West over de slechte kwaliteit van de Berlagebanken bij de Hofvijver.

lees verder »

Waterflesjes vullen op festivals

door Redactie op 29 augustus 2014

Den Haag zet in op duurzamere evenementen (zie RIS 180583). Steeds meer organisatoren doen ook hun best hun festival te verduurzamen. Sommigen geven ook aan hoe ze dat doen; zoals bijvoorbeeld bij Parkpop[1]. Eerder stelden D66, Groenlinks en PvdA vragen over de beschikbaarheid van watertappunten in de stad om de beschikbaarheid van kraanwater te vergroten

lees verder »

De schouders onder de Schilderswijk

door Redactie op 28 augustus 2014

De PvdA pleit voor een extra impuls voor de Schilderswijk. De discussie van de afgelopen weken naar aanleiding van de demonstraties versterkte vooral de schadelijke factoren. Over de hoofden heen van bewoners en zonder aandacht voor de feitelijke ontwikkelingen ontstond een verkeerd beeld van de wijk. Benut juist de kracht die er bij de bewoners

lees verder »

Voorkom gedwongen ontslagen in de jeugdzorg

door Martijn Balster op 27 augustus 2014

Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland gaat op 1 september een ontslagvergunning aanvragen voor 216 voltijdbanen, zo blijkt uit berichtgeving van OmroepWest. De PvdA wil graag van het college weten of deze ontslagen ook in de regio Haaglanden vallen en/of specifiek in Den Haag.

lees verder »

Informele bijeenkomst over de Schilderswijk

door Wouter Booij op 20 augustus 2014

In de Schilderswijk is de afgelopen weken veel aan de hand. Het bestuur van de PvdA Den Haag heeft besloten aanstaande maandag een bijeenkomst te organiseren in het Partijkantoor van de PvdA Den Haag (Stationsweg 10b). Tijdens deze informele bijeenkomst willen we het met onze leden en de inwoners van de Schilderswijk hebben over de

lees verder »

‘Verplicht rookmelders in Haagse parkeergarages’

door Rajesh Ramnewash op 20 augustus 2014

DEN HAAG – ‘Ondergrondse parkeergarages in Den Haag moeten verplicht rookmelders krijgen’, zegt Rajesh Ramnewash, PvdA-raadslid in Den Haag.

lees verder »

DEMONSTRATIES IN DE SCHILDERSWIJK

door Martijn Balster op 14 augustus 2014

Spreektekst Martijn Balster (PvdA-fractievoorzitter) tijdens de raadsvergadering van 14 augustus 2014 (gesproken woord geldt)

lees verder »

Demonstratie in de Schilderswijk

door Martijn Balster op 11 augustus 2014

Gisteren vond opnieuw een demonstratie plaats in de Schilderswijk, nu door Pro Patria, een combinatie van rechtse partijen die demonstreerde tegen de denkbeelden van Isis. De demonstratie verliep helaas niet zonder incidenten, er werden arrestaties verricht na gewelidcincidenten gericht tegen de demonstranten.

lees verder »

“Tast recht demonstratie niet aan, maar bestrijdt antisemitisme en racisme”

door Martijn Balster op 4 augustus 2014

Recente demonstraties in Den Haag hebben onrust veroorzaakt. De PvdA staat pal voor het recht van iedereen om te demonstreren. Ongeacht het onderwerp en de verkondigde mening. Heel zorgelijk zijn echter de racistische en antisemitische uitlatingen bij enkele demonstraties.

lees verder »

Fietsparkeren kan aantrekkelijker

door Lobke Zandstra op 24 juli 2014

Den Haag wil het fietsen in de stad stimuleren door de aanleg van aantrekkelijke veilige fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen rond de stations en winkelcentra. Ook na uitbreiding van de parkeercapaciteit zullen veel fietsers rond stations en het centrum problemen ondervinden met het zoeken naar een vrije plek en terugvinden van hun fiets na afloop.

lees verder »

Wandeltocht Schilderswijk afgelast ivm Nationale Rouw

door Wouter Booij op 23 juli 2014

De wandeltocht die het wijkteam Centrum van de PvdA had gepland vandaag wordt verplaatst in verband met de Nationale Rouw. Een nieuwe datum wordt gezocht en later gecommuniceerd. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers van de onbeschrijfelijke ramp met het vliegtuig MH17. Wij wensen alle familieleden en vrienden van de slachtoffers veel sterkte en kracht

lees verder »

Gebruik de denkkracht van Den Haag

door Lobke Zandstra op 11 juli 2014

Bewonersorganisaties en groepen actieve burgers (bv. buurtpreventieteams) spelen een belangrijke rol in de stad. Veel bewoners nemen initiatieven in hun wijk of stadsdeel die ook goed passen in andere delen van de stad

lees verder »

Na de raad – Jaarrekening 2013 – Herinrichting Openbare ruimte Leyweg en Tophalte Openbaar Vervoer – Mededeling over ADO

door Redactie op 10 juli 2014

De laatste raad voor het zomerreces luidt een vergaderloze periode in waarin raadsleden meer de stad in kunnen, werkbezoeken afleggen en even vakantie nemen.

lees verder »

Hulplijn voor strijd tegen jihadisme

door Rajesh Ramnewash op 9 juli 2014

De PvdA maakt zich zorgen om Haagse jongeren die willen deelnemen aan de jihadistische strijd. Daarom heb ik vandaag bij de Algemene Raadscommissie het voorstel gedaan om te komen tot een speciale (anonieme) hulplijn voor bijvoorbeeld ouders van jongeren die van plan zijn om te gaan, zijn vertrokken of zijn teruggekomen.

lees verder »

Meer Mystery-Shoppers voor alcoholpreventie

door Martijn Balster op 9 juli 2014

De PvdA wil dat Den Haag meer gaat werken met mystery-shoppers om te toetsen of de alcoholgrens van 18 jaar wel wordt nageleefd. Daarvoor heb ik afgelopen woensdag gepleit bij de Algemene Raadscommissie. De PvdA vindt alcoholmisbruik onder jongeren een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. Dat is ook de reden dat de landelijke

lees verder »

Meer wijkverpleegkundigen voor ‘achterstandswijken’

door Martijn Balster op 9 juli 2014

De PvdA is een groot voorstander van het organiseren van de zorg dichtbij de mensen, in hun eigen buurt. Goed gekwalificeerde wijkverpleegkundigen zijn daarbij van groot belang.

lees verder »

Situatie Duindorp

door Martijn Balster op 9 juli 2014

Vanochtend bespraken we in de commissie de situatie in Duindorp van enkele weken geleden. De PvdA is zeer geschrokken van de incidenten tegen mensen met een andere achtergrond in Duindorp. Den Haag is van ons allemaal. Wij staan voor één ongedeelde stad, waar iedereen veilig moet kunnen wonen. Ongeacht afkomst, sekse, geaardheid, godsdienst, politieke gezindheid,

lees verder »

Zorgen Fietsersbond over stalling van fietsen bij CS

door Redactie op 4 juli 2014

De PvdA deelt de zorgen van de Fietserbond over het fietsparkeren op station Den Haag Centraal. Daarom heeft de PvdA het college om opheldering gevraagd.

lees verder »

Met gratis plastic heroes-zakken nog meer plastic inzamelen

door Redactie op 3 juli 2014

Er wordt steeds meer afval ingezameld in Den Haag! In 2009 was de maandelijkse oogst 20.000 kilo, tegenwoordig is de maandelijkse oogst 50.000 kilo. We willen de wethouder graag feliciteren en tegelijk een handje helpen. De PvdA wil het inzamelen van plastic verder stimuleren door plastic heroes-zakken gratis ter beschikking te stellen aan alle Hagenaars.

lees verder »

PvdA: Agenten snel uitrusten met camera’s

door Rajesh Ramnewash op 3 juli 2014

DEN HAAG – Agenten in de Haagse Schilderswijk, Laak en het Centrum moeten zo snel mogelijk worden uitgerust met een bodycam, een kleine camera die hun werk vastlegt.

lees verder »

Aan de slag in Ypenburg!

door Lobke Zandstra op 2 juli 2014

Op 27 februari jl. vond er in het Piet Vink Centrum in Ypenburg een verkiezingsdebat plaats. Veel verschillende politieke partijen waren daar aanwezig. Ik was daarbij namens de PvdA. Veel van de onderwerpen die tijdens het debat aan de orde kwamen, konden op brede steun van de aanwezige bewoners en politieke partijen rekenen.

lees verder »

Verslag en aangenomen moties ALV 17 juni

door Wouter Booij op 1 juli 2014

Op 17 juni 2014 had de PvdA Den Haag een ledenvergadering over het coalitieakkoord. Het verslag van deze vergadering vindt u hieronder. Tevens vindt u hier de aangenomen moties op deze ledenvergadering.

lees verder »

Op de hoogte blijven is een kunst

door Lobke Zandstra op 30 juni 2014

Als geïnteresseerde burger van deze stad blijf ik graag op de hoogte wat er bij mij in de buurt allemaal speelt. Daarom meldde ik mij enthousiast aan voor de emailservice bekendmakingen van overheid.nl

lees verder »

Rabin Baldewsingh aan de slag als wethouder

door Redactie op 26 juni 2014

Donderdagavond 25 juni zijn de wethouders van het nieuwe Haagse college van PvdA, D66, HSP, VVD en CDA geïnstalleerd.

lees verder »

Aanpak etnisch profileren

door Rajesh Ramnewash op 25 juni 2014

Vandaag hadden we in de Algemene Raadscommissie een bespreking over het onderwerp etnisch profileren. Hierbij stond het onderzoek “Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat” centraal. Tijdens de bespreking kwamen verschillende deskundigen aan het woord komen over dit belangrijke onderwerp.

lees verder »

Verkoop aandelen ADO?

door Rajesh Ramnewash op 24 juni 2014

Vandaag werd bekend dat de grootaandeelhouder van ADO Den Haag, de Stichting Stadion Ontwikkeling (SSO) de gemeente heeft medegedeeld op hoofdlijnen overeenstemming over de verkoop te hebben bereikt over de verkoop van haar aandelen aan de buitenlandse investeerder United Vansen International Sports (UVS).

lees verder »

Martijn Balster nieuwe fractievoorzitter PvdA Den Haag

door Redactie op 23 juni 2014

We zijn verheugd u mee te delen dat Martijn Balster de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA Den Haag is. De fractie koos daarnaast Jeltje van Nieuwenhoven tot vice-fractievoorzitter.

lees verder »

Het nieuwe coalitieakkoord: Voor een sociaal Den Haag, dat werkt!

door Redactie op 12 juni 2014

10.000 nieuwe banen, een steviger armoedebeleid, investeren in sociale woningbouw, beter onderwijs en een sterkere wijkaanpak met meer inbreng van bewoners.

lees verder »

Den Haag slaat links af

door Martijn Balster op 12 juni 2014

Het college kiest een duidelijke koers. Niet eenvoudigweg ‘vooruit’, maar links af. Een forse impuls voor de economie, werk en armoedebeleid, voor sociale woningbouw en wijken met de nodige problemen; veel extra geld voor goede zorg in de buurt. Ik ben er trots op dat er een akkoord ligt dat zo sociaal is en zo

lees verder »

Mooie eerste stap op weg naar Multicultureel Vrijetijdscentrum Transvaal

door Martijn Balster op 5 juni 2014

PvdA-wethouder Marnix Norder tekende gisteren de grondovereenkomst met Medina voor de bouw van een gloednieuw Multicultureel Vrijetijdscentrum Transvaal. De PvdA-fractie ziet in het plan veel kansen voor de verdere ontwikkeling van Transvaal.

lees verder »

Onderzoek etnisch profileren

door Rajesh Ramnewash op 4 juni 2014

Vandaag hadden we in de Algemene Raadscommissie een werkbespreking over een onderzoeksrapport van de Universiteit Leiden over (vermeend) etnisch profileren door de Haagse politie. De ervaring leert dat vooral Marokkaanse jongeren te maken hebben met (vermeend) etnisch profileren.

lees verder »

Verschillend verleden, één toekomst

door Bülent Aydin op 28 mei 2014

Vestiging in Nederland veronderstelt een commitment. Zowel van de samenleving als van de immigrant. Deze immigrant moet deel willen uitmaken van deze samenleving. Tegelijkertijd moet de samenleving hem willen opnemen.

lees verder »

Nu ingrijpen voor voldoende betaalbare huurwoningen!

door Martijn Balster op 20 mei 2014

De PvdA maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van de Haagse huurwoningen. Uit onderzoek blijkt dat Den Haag de top tien aanvoert van gemeenten met de hoogste risico’s op betaalbaarheidsproblemen.

lees verder »

Nieuw bestuur PvdA Den Haag gekozen

door Wouter Booij op 18 mei 2014

Dinsdag 13 mei is het nieuwe afdelingsbestuur van de PvdA Den Haag gekozen op de ledenvergadering. Onder leiding van voorzitter Albert Jan Pomper gaat dit bestuur de komende twee jaar aan de slag om van de PvdA Den Haag een nog grotere en actievere club te maken met het oog op de stad en haar

lees verder »

Mededeling onderhandelingen: “Belangrijke doorbraak”

door Redactie op 15 mei 2014

Lees hieronder de brief van de voorzitter van de Haagse coalitieonderhandelingen Tom de Bruijn: De vijf onderhandelende partijen, D66, PvdA, HSP, VVD en CDA hebben na ruim twee weken van intensieve besprekingen een belangrijke doorbraak bereikt.

lees verder »

Verslag ALV van 13 mei 2014

door op 14 mei 2014

Op dinsdag 13 mei was er een Algemene Ledenvergadering van onze afdeling. Dit is het laatste verslag van het – tijdens die vergadering afgetreden – ‘oude’ bestuur. Opmerkingen over dit verslag kunt u doorgeven aan de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld op de volgende ALV. 1. Welkom Voorzitter Ali Rabarison heet de aanwezige leden welkom.

lees verder »

Kansen Kinderpardon en vluchtelingen Sacramentskerk

door Martijn Balster op 14 mei 2014

Ik ben trots op onze burgemeester. Hij heeft gehoor gegeven aan twee zaken waar de PvdA zich al langere tijd voor inzet; een humaan beleid voor uitgeprocedeerde kinderen in onze stad en een oplossing voor de vluchtelingen in de Sacramentskerk.

lees verder »

Investeringsimpuls groot succes

door Jeltje van Nieuwenhoven op 14 mei 2014

Investeren in de stad loont! Op aandringen van de PvdA besloot de gemeente vorig jaar meer dan 20 miljoen extra in de Haagse wijken te investeren. Een jaar later kunnen we concluderen dat deze versnellingsimpuls een groot succes is. In het totaal zijn 109 projecten uitgevoerd die de stad zichtbaar mooier en leefbaarder maken. Kwetsbare

lees verder »

Blijven strijden tegen armoede

door Bülent Aydin op 14 mei 2014

Het nieuw te vormen college moet blijven strijden voor het terugdringen van de armoede. Uit de onlangs verschenen armoedemonitor blijkt dat de kloof tussen arm en rijk door de crisis nog groter is geworden. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Er moet dus meer geld worden vrijgemaakt om de armoede aan te pakken.

lees verder »

Een gesprek met Frans Timmermans over Oekraïne en meer

door Redactie op 13 mei 2014

Meer dan 20 jaar na de Koude Oorlog en bijna 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog leiden Europeanen een bestaan in vrede en veiligheid. De Europese Unie is een gemeenschap waarin de waarde van democratie en verdraagzaamheid vanzelfsprekend is geworden voor veel mensen. Toch is er de laatste tijd veel gebeurd waardoor de rust is

lees verder »

PvdA blij met steun burgemeester Van Aartsen voor ruimer kinderpardon

door Martijn Balster op 9 mei 2014

Via omroepwest liet burgemeester Van Aartsen weten dat hij het eens is met de oproep van zo’n 90 collega-burgemeesters om het kinderpardon te verruimen. De PvdA is blij met de steun van burgemeester Van Aartsen voor een ruimer kinderpardon.

lees verder »

Burgemeester moet oproep Kinderpardon ondersteunen

door Martijn Balster op 8 mei 2014

Wij zijn teleurgesteld dat de Haagse burgemeester de oproep niet heeft ondertekend om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. Inmiddels hebben ruim 130 burgemeesters, waaronder die van grote steden als Rotterdam en Utrecht, de oproep ondersteund.

lees verder »

Start Europese campagne

door Redactie op 7 mei 2014

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Donderdag 22 mei zijn de stembureaus geopend. De PvdA Den Haag start met de campagne. De komende weken staan diverse activiteiten gepland. De Buurt BBQ van zaterdag 10 mei is de eerste van vele. Volg de agenda voor het overzicht en sluit je aan!

lees verder »

PvdA en D66 blij met toezegging Jaarlijks Grondwet Festival

door Rajesh Ramnewash op 22 april 2014

De PvdA en D66 zijn blij met de toezegging van het college dat de gemeente bij het ministerie gaat pleiten voor een jaarlijks Grondwet Festival in Den Haag. Raadsleden Rajesh Ramnewash (PvdA) en Rachid Guernaoui (D66) zijn enthousiast: “Dat is geweldig nieuws. Onze Internationale Stad van Vrede en Recht verdient een jaarlijks festival waarbij de Grondwet

lees verder »

Aandacht voor bewoners aanleunwoningen

door Martijn Balster op 22 april 2014

Duizenden bewoners van aanleunwoningen kunnen straks niet meer rekenen op ondersteuning en activiteiten als verzorgingstehuizen in de buurt sluiten. Dat blijkt althans uit een enquête van zorgorganisatie Actiz. Dit vind ik een zorgelijke ontwikkeling.

lees verder »

Na de Raad – Voortgang onderhandelingen

door Redactie op 17 april 2014
Foto Monique van Zeijl

Tijdens de eerste reguliere raadsvergadering na de verkiezingen sprak de raad over de voortgang van het onderhandelingsproces in onze stad en het eindverslag van verkenner Polman. En dat werd tijd, want de verkiezingen liggen inmiddels alweer vier weken achter ons.

lees verder »