Door op 5 september 2013

Alle Haagse straten voor 2015 binnen de schone EU-norm

In een vandaag gepubliceerd rapport van Milieudefensie over de vieste straten van Nederland staat Den Haag met de Javastraat, Raamweg en Hoefkade drie keer in de top tien. De PvdA wil alles op alles zetten om voor 2015 te voldoen aan de EU-normen, zodat we op dit lijstje niet meer voorkomen.

Dat de verschillende meetmethoden verschillende uitkomsten laten zien maakt het er voor de gemeenteraad niet makkelijker op om de ontwikkeling van de luchtkwaliteit goed te kunnen monitoren. Waar het college aangeeft voor 2015 aan de EU-normen te kunnen voldoen, kun je uit het rapport van Milieudefensie opmaken dat dat naar alle waarschijnlijkheid niet haalbaar zal zijn. En dat is zorgelijk.

Samen met de HSP hebben wij dan ook vragen gesteld aan het college over onder meer de verschillende meetmethoden en de haalbaarheid van de EU-normen. De beantwoording hiervan kunnen we dan op 9 oktober betrekken bij de commissiebespreking over de luchtkwaliteit.

Als het inderdaad zo is dat Den Haag niet aan de normen kan voldoen moeten er wat de PvdA betreft op tijd extra maatregelen worden genomen. Haagse straten horen in deze top tien niet thuis.