Transitievisie Warmte: hoe zit de de stad er in 2030 duurzaam én warmpjes bij?

Door Janneke Holman op 12 januari 2023

Hoe zorgen we ervoor dat alle woningen in Den Haag de komende jaren worden aangesloten op duurzame warmte en schone energie? Daarover debatteerde de gemeenteraad vandaag. In 2021 besprak de raad al de conceptversie van de Transitievisie Warmte. Vandaag ging het debat over de definitieve versie. Raadslid Janneke Holman maakt zich zorgen over de betrokkenheid van alle bewoners in de stad en goede isolatie van sociale huurwoningen. 

Iedereen moet mee kunnen doen

Bewoners, organisaties en initiatieven in de stad konden hun mening geven over deze Transitievisie. Wat opvalt, is dat de reacties vooral kwamen uit o.a. het Statenkwartier, de Vogelwijk, Archipelbuurt, Benoordenhout. Kortom, de betere wijken van de stad. Het is ontzettend waardevol dat bewoners de tijd nemen om zich te verdiepen in deze technische, maar belangrijke plannen voor de toekomst van onze stad. De uitdaging wordt nu juist om ook bewoners in andere wijken te betrekken. 

Ook al kost het de gemeente vier keer meer tijd en inzet om naar de bewoners in het Statenkwartier ook de bewoners in Moerwijk te betrekken: dat is wel wat de gemeente moet doen. Daarom wil Janneke van de wethouder weten hoe hij de participatie gaat organiseren rond de uitvoeringsplannen die nu per wijk worden gemaakt. Want de energietransitie slaagt alleen als iedereen mee kan doen. 

Juist sociale huurwoningen goed isoleren

In de Transitievisie wordt per wijk aangegeven op welke manier woningen worden aangesloten op duurzame warmte: met een warmtenet met hoge, midden of lage temperatuur, met warmtepompen of hybride warmtepompen. Vooral wijken met sociale huurwoningen worden (of zijn al) aangesloten op een warmtenet dat midden of hoge temperatuur levert. 

Het nadeel hiervan is dat voor een warmtenet met midden en hoge temperatuur woningen minder goed geïsoleerd hoeven te worden. Het energieverbruik blijft dus hoog, en het gevaar is dat over 10 of 20 jaar veel sociale huurwoningen slechter geïsoleerd zijn dan andere woningen in de stad. Dat kan niet de uitkomst zijn van de energietransitie. 

Het is logisch dat de eerste prioriteit is om alle woningen zo snel mogelijk van duurzame warmte te voorzien. Maar daarna moeten we snel verder kijken: straks zitten we met veel woningen die een beetje extra geïsoleerd zijn naar energielabel C of D en zijn aangesloten op een warmtenet. Maar het mag niet zo zijn dat er daarna 50 jaar niets meer mee gebeurt. Ook die woningen moeten in een volgende fase zo snel mogelijk naar energielabel B of A. Daarom wil Janneke van de wethouder weten welke stappen hier nu al in worden gezet. 

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman