Energietoeslag: help mensen die financieel in de knel raken door hoge energierekening

Door Janneke Holman op 19 mei 2022

Energieprijzen rijzen de pan uit, boodschappen worden steeds duurder, woonlasten stijgen. Steeds meer mensen dreigen financieel in de knel te komen. Gelukkig kunnen mensen met een laag inkomen sinds deze maand de energietoeslag aanvragen bij de gemeente: €900 tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Helaas verloopt de uitvoering alles behalve vlekkeloos. De afgelopen weken waren er problemen met het digitale aanvraagformulier, de communicatie liet te wensen over en plekken waar mensen terecht kunnen voor hulp waren overbelast. Vorige week debatteerde de gemeenteraad al over de kwestie, en vandaag opnieuw. Raadslid Janneke Holman: “We moeten de boel zo snel mogelijk op de rit krijgen. Want mensen die recht hebben op de energietoeslag, en dit waarschijnlijk ook keihard nodig hebben, moeten we alsnog bereiken en helpen.”

€900 energietoeslag

Eerder dit jaar besloot het kabinet dat mensen met een laag inkomen in aanmerking komen voor een energietoeslag. De uitvoering hiervan kwam vervolgens bij gemeenten te liggen. Dat is aan de ene kant goed nieuws: zo kiest Den Haag ervoor om méér te doen dan het Rijk adviseert: in plaats van €800 komen mensen in Den Haag in aanmerking voor €900, en we hanteren een hogere inkomensgrens (130% van het bijstandsniveau) dan de meeste andere gemeenten. Daardoor kunnen meer mensen de toeslag aanvragen. Aan de andere kant zorgt het ook voor uitvoeringsproblemen: iedere gemeente moet nu op eigen houtje een aanvraagformulier maken, voorwaarden bepalen en hierover communiceren. In Den Haag ging dat dus niet bepaald soepel. Al zijn de grootste problemen met het aanvraagformulier inmiddels opgelost.

Kwijtschelding belastingen mag niet in geding komen

Janneke kaartte in het debat een aantal andere zorgen aan. Tijdens het debat vorige week vroeg zij of de energietoeslag geen invloed zou hebben op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Want je spaarrekening weegt mee of je voor kwijtschelding in aanmerking komt. Dat bleek gelukkig niet het geval. Vandaag vroeg zij ook of hetzelfde geldt voor de kwijtschelding van de waterschapsbelasting. De wethouder heeft toegezegd dat hij in gesprek gaat met het Hoogheemraadschap Delfland, want het is absoluut niet de bedoeling dat de energietoeslag alsnog nadelig uitpakt.

Energietoeslag vaak niet voldoende

Voor veel mensen zal de €900 niet genoeg zijn, waardoor velen alsnog financieel in de knel dreigen te raken. Helaas krijgt Janneke daar nu al veel signalen over binnen. Daarom wil ze dat de gemeente actiever communiceert dat deze groep ook aanspraak kan maken op de bijzondere bijstand, zoals andere gemeenten wel doen. Informatie hierover ontbreekt nu op de website, en het zou ook goed zijn als medewerkers op de Servicepunten en bij de Helpdesk Geldzaken hier goed van op de hoogte zijn. Zo zorgen we ervoor dat mensen niet tussen wal en schip vallen. 

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman