Begroting Leefomgeving: voor een duurzame, groene en mooie stad

Door Janneke Holman op 8 december 2022

Vandaag sprak de Haagse gemeenteraad over de begroting voor 2023, over de onderwerpen duurzaamheid, buitenruimte en mobiliteit. Onze fractievoorzitter Janneke Holman pleitte voor een eerlijke aanpak van de energietransitie, meer bomen in wijken met weinig groen en om meer straten 30 km/uur te maken.

Eerlijke verdeling van duurzaamheidssubsidies

Het is Janneke al langer een doorn in het oog: subsidies voor isolatie en groene daken voor huiseigenaren komen vooral terecht in de rijke wijken van de stad, zoals het Statenkwartier en Benoordenhout. Terwijl we het schaarse geld dat we hebben juist terecht zou moeten komen bij mensen die de verduurzaming van hun woning niet zelf kunnen betalen. Uit onderzoek van DeNederlandscheBank blijkt dat 1 op de 5 huizenbezitters zelf niet genoeg spaargeld heeft, en geen geld kan lenen voor de verduurzaming van hun woning.  Dát zijn de mensen waar subsidies terecht zouden moeten komen. Vorige week publiceerde de Nationale ombudsman een rapport over energiearmoede en drempels die er zijn om mee te kunnen doen aan de energietransitie.

Janneke riep de wethouder op om met de aanbevelingen van de ombudsman aan de slag te gaan. Een belangrijk punt hieruit: subsidies krijg je nu vaak nog achteraf, waardoor je behoorlijk wat spaargeld moet hebben om te verduurzamen. Precies zo’n drempel waar we vanaf moeten, bijvoorbeeld door op basis van een offerte al op voorhand subsidie te geven. Begin 2023 komt de wethouder met een nieuw plan voor duurzaamheidssubsidies. Daarin wordt ook dit punt meegenomen.

Nu echt aan de slag met zonnedaken

Den Haag heeft flinke ambities om daken beter de gebruiken voor zonnepanelen en groene daken. Vorige week werd nog de Zonnewijzer gelanceerd, een tool waarmee je snel kunt zien of je een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat is een mooie stap, maar er is meer nodig. Onze stad kan veel meer doen met daken van gemeentelijke gebouwen, scholen en andere grote gebouwen: collectieve zonnedaken, waar bewoners in de buurt direct van profiteren. Een goed voorbeeld is Zon op Zuid in Rotterdam, waar ook mensen met een kleine beurs aan mee kunnen doen. In onze stad zijn er wel initiatieven, maar daar moeten flink meer vaart achter.

Meer bomen voor een hitte- en regenproof stad

Goed nieuws afgelopen zomer: door een motie van Janneke wordt €100.000 euro uitgetrokken voor meer bomen in Transvaal. Nu is het moment om door te pakken. Er zijn nog veel meer wijken in Den Haag die in de zomer te maken hebben met hittestress, en waar bomen zorgen voor de nodige verkoeling. Daarom wil Janneke dat er vaart komt in de onderzoeken naar het planten van bomen in andere wijken, zoals de Schilderswijk. Want ja, daar is wel wat onderzoek voor nodig: met alle kabels, leidingen en het riool in de ondergrond is het in dichtbebouwde wijken een uitdaging om geschikte plekken te vinden.

Meer groen en minder steen kan niet alleen op straat, ook in tuinen. Zo houden we de stad ook regen-proof, want door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. Er zijn tal van initiatieven om mensen te stimuleren om hun tuin te ontstenen, zoals Operatie Steenbreek, het NK Tegenwippen en het uitdelen van gratis bomen. Toch is er nog een grote blinde vlek: tuinen bij woningen van particuliere verhuurders. Deze tuinen worden vaak ‘onderhoudsarmoe’ opgeleverd, met veel tegels. Als huurder mag je vaak niet zomaar zelf gaan graven en spitten. Dat is dus een gemiste kans. Daarom wil Janneke dat de wethouder in gesprek gaat met (grote) particuliere verhuurders over het ontstenen van tuinen.

Meer straten naar 30 km/uur

Op veel wegen en straten in Den Haag mag nog altijd 50 km/uur gereden worden. Veel te hard, zeker als we een leefbare stad willen waar kinderen veilig kunnen spelen of naar school kunnen fietsen. Daarom willen we dat meer straten 30 km/uur worden. Bijvoorbeeld de Beeklaan, waar bewoners al langer aandacht vragen voor de verkeersveiligheid en waar Janneke samen met GroenLinks en D66 eerder vragen over stelde aan het college.

In de praktijk stuit dit vaak op problemen, omdat de bus en tram door moet kunnen rijden, en wegen geschikt moeten blijven voor politie, ambulances en de brandweer. Alleen een verkeersbord veranderen is niet genoeg: vaak moet de straat heringericht worden zodat auto’s ook daadwerkelijk 30 km/uur rijden. Anders blijven automobilisten toch vaak het gas intrappen, en blijkt het verkeersbord de enige verandering. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom het goede nieuws: binnenkort komen er nieuwe landelijke richtlijnen die het makkelijker maken om wegen 30 km/uur te maken. Janneke wil dat we hier in Den Haag snel mee aan de slag gaan.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman