Door Martijn Balster op 8 mei 2014

Burgemeester moet oproep Kinderpardon ondersteunen

Wij zijn teleurgesteld dat de Haagse burgemeester de oproep niet heeft ondertekend om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. Inmiddels hebben ruim 130 burgemeesters, waaronder die van grote steden als Rotterdam en Utrecht, de oproep ondersteund. Daarom heb ik samen met GroenLinks onze burgemeester opgeroepen hetzelfde te doen.

Onlangs bleek dat asielkinderen alleen mogen blijven als ze minimaal vijf jaar onder Rijkstoezicht hebben gestaan. De Nationale Kinderombudsman stelde dit onlangs aan de orde in een brief aan staatssecretaris Teeven van Justitie. De afspraak is dat de staatssecretaris ruimhartig kijkt naar de asielkinderen die net buiten de pardonregeling vallen. Daarvoor heeft Teeven de ruimte en de bevoegdheid. Veel kinderen zijn inmiddels diep geworteld in de Nederlandse samenleving. Ze gaan hier naar school en zitten bijvoorbeeld op een sportclub. Deze kinderen horen bij de Nederlandse samenleving.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster