Door op 7 december 2015

De Servicecode: een contract tussen gemeente en de Hagenaar

Vorige week lanceerde de PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh de Servicecode , het contract tussen gemeente en de Hagenaar. Samen met Martin Worsdorfer (VVD) mocht ik de onthulling doen. Wij waren uitgenodigd omdat wij met onze nota Dienstverlening 3.0 mede een aanzet hebben gegeven de dienstverlening te verbeteren.

 

Met 36 concrete voorbeelden lieten wij zien dat de Hagenaar centraal gesteld moet worden. En inmiddels wordt een en ander uitgewerkt in de Haagse Nota Dienstverlening die onlangs door de gemeenteraad is aangenomen.

Deze Servicecode is volgens de PvdA een goed idee. Het is belangerijk dat Hagenaars weten waar ze op kunnen rekenen als het gaat om dienstverlening door de gemeente. Dat maakt het ook makkelijker de gemeente aan te spreken als er iets mis gaat. Nog te vaak kom ik Hagenaars tegen met slechte ervaringen met de gemeente, maar die hierover niet met naam en rugnummer durven te klagen. Deze code maakt het mogelijk hier minder geforceerd over te spreken. En juist door meldingen en klachten kunnen wij gezamenlijk de dienstverlening verbeteren.

Gelukkig lukt het de gemeente heel vaak om tijdig en goed met inwoners, organisaties en bedrijven te communiceren. Met deze service code moet dat in de toekomst nog vaker lukken! Gaat het toch mis? laat het de gemeente of ons vooral weten!

 


Ben je een bewoner met een goed idee voor de wijk? Dan moet daar ruimte voor zijn! We stimuleren zoveel mogelijk buurtinitiatieven en versterken bewonersorganisaties. Dat zijn de echte krachten van Den Haag. En wil je iets in de buurt organiseren? Dan moet dat kunnen. Zo heeft elke bewoner een stem in eigen wijk.. #elkestraatoporde