Door op 19 december 2013

De Sportcampus Zuiderpark komt eraan!

Vanavond heeft de Haagse raad tot vreugde van de PvdA ingestemd met de komst van de Sportcampus Zuiderpark. De PvdA is vanaf het begin warm pleitbezorger van dit nieuwe sportcomplex dat zowel sport- als onderwijsvoorzieningen zal huisvesten. PvdA-raadslid Gerard Verspuij: “Dit is winst voor Den Haag. Een geweldig plan dat goed is voor de sport, het onderwijs en het Zuiderpark.”

Raadslid Verspuij: “De weg ernaar toe was lang, maar het is fantastisch dat de breed gedragen Sportcampus Zuiderpark er komt. Een samenwerking tussen de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, vele sportverenigingen en de gemeente. Sport en onderwijs komen zo als winnaars uit de strijd, aan de slag dus!”

Nog duurzamer
Met steun van de PvdA werden twee moties aangenomen, waardoor extra fietsgelegenheid (motie Fietsenstallingen bij Sportcampus 19122013) en zonnepanelen (motie Zonnepanelen op dak Sportcampus 19122013) op het dak van de sporthal gerealiseerd zullen worden.

Omgeving Zuiderpark
Met de Sportcampus investeert Den Haag fors in jeugd, sport, onderwijs én in Escamp. Bovendien past het mooie ontwerp zeer goed in het Haagse Zuiderpark.

De nieuwe Sportcampus in het Zuiderpark, waarin een topsporthal met diverse sporthallen komen en waar een doorlopende leerlijn van MBO (ROC Mondriaan) en HBO (Academie voor Sportstudies) wordt gehuisvest, is volgens de PvdA een belangrijke impuls voor het Zuiderpark zelf en de directe omgeving.

In september 2014 gaat de eerste paal de grond in, zodat het gebouw voor het begin van het studiejaar 2016/2017 klaar is.

U kunt de beraadslaging over de Sportcampus hier terugkijken.

Waar ben je naar op zoek?