Beweegopties in Transvaal nu ook naar andere krachtwijken

14 oktober 2021

Fractievertegenwoordiger Samir Ahraui vraagt meer beweegroutes en -toestellen in de Schilderswijk, Moerwijk en Laak. Op initiatief van hem en Chris van der Helm (VVD) gaat de gemeente deze nu al ontwikkelen in Transvaal. “En nu op naar meer,” aldus Samir.

De gemeente Den Haag gaf laatst aan dat ze Transvaal beweegvriendelijker gaat maken. Dit gebeurt naar aanleiding van een motie van Ahraui en Van der Helm. “Die hebben we ingediend omdat in Transvaal veel minder mensen sporten. Logisch,want er zijn daar amper sportverenigingen en sportfaciliteiten beschikbaar,” aldus Samir. “Terwijl sporten wel belangrijk is; niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de sociale cohesie en daarmee veiligheid.” Daarom is Samir ook verheugd dat de gemeente in samenspraak met bewoners diverse plannen heeft ontwikkeld om de sportdeelname in Transvaal te bevorderen. 

Zo komen er beweegroutes in het Stellenboschplein en in wijkpark Transvaal tot het Mandelaplein. Wijkpark Transvaal, het Mandelaplein en het Beijersveld krijgen calisthenics-toestellen, het Anna Blamanplein krijgt een beweegtoestel en het Kaapseplein speeltoestellen waaronder misschien een voetbalkooi. Het Mandelaplein krijgt ook een beweegtuin. 

Schilderswijk, Laak en Moerwijk

“Echter hebben de Schilderswijk, Laak en Moerwijk nog hetzelfde probleem. Ook daar zien we nog te veel asfalt en te weinig groen en beweegmogelijkheden,” zegt Ahraui. Daarom zal hij zich middels een motie hard maken om ook deze wijken op te knappen. “Ook daar moeten we beweegroutes en -toestellen ontwikkelen en plaatsen. Zo maken we sporten sexy en toegankelijk.”