Door Martijn Balster op 16 april 2014

De thermometer van de dienstverlening van de gemeente

De gemeente Den Haag heeft een eigen ombudsman. Dat is een goede zaak. Mensen kunnen er met klachten over de gemeente terecht. De ombudsman kan doorverwijzen, helpen en soms eenvoudigweg een breekijzer zijn om een conflict op te lossen. Jaarlijks presenteert de Gemeentelijke Ombudsman het jaarverslag. Deze week is er een technische bespreking van de bevindingen. Daar neemt de PvdA uiteraard aan deel.

De Ombudsman kijkt terug en kijkt vooruit. Om met dat laatste te beginnen, uit de Ombudsman bezorgdheid over de gevolgen van de drie decentralisaties. Wat zijn de precieze gevolgen voor de burger wanneer de gemeente verantwoordelijk wordt voor een deel van de AWBZ, de uitvoering van de Participatiewet en de jeugdzorg? Voor minder zelfredzame mensen of mensen met een kleine beurs zou het moeilijker kunnen worden een weg te vinden in de voorzieningen en mogelijkheden voor ondersteuning. Naast goede digitale dienstverlening moet er wat betreft de Ombudsman ook ruim baan zijn voor persoonlijk contact of zelfs thuisbezoek. Dat lijkt mij een heel terechte aanbeveling.

Aldus de Ombudsman komt het nog te vaak voor dat de gemeente niet terugbelt na een melding, ook als dat wordt toegezegd. Te snel verwijst de gemeente naar bezwaar- en beroepsmogelijkheden, terwijl een goede toelichting van een besluit vaal al de zorg kan wegnemen. De gemeente zou ook vaak sneller besluiten moeten nemen. Met name ten aanzien van de schuldhulpverlening lijkt weinig progressie te zijn geboekt: er zijn veel klachten over een lang proces en er lijken geregeld misverstanden te ontstaan. De PvdA zal hier eens op doorvragen, waar dit door komt.

Ten slotte komen er geregeld klachten binnen van mensen die klachten hebben over instellingen die diensten verlenen die voorheen door de gemeente werden uitgevoerd. Het gaat soms om verzelfstandigde diensten, vaak ook om diensten die taken in opdracht van de gemeente uitvoeren. De Ombudsman beveelt aan om van partijen die diensten verlenen voor de gemeente te vragen om een zelfde klachtenregeling te hanteren. Ook zou de gemeente zo nu en dan namens de burger een schadeclaimzaak kunnen voeren. Dat kan een krachtig signaal zijn namens de mensen in de stad. Dat lijkt me een interessante gedachte.

De website van de Ombudsman Den Haag vindt u hier >>

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster