Door op 7 oktober 2013

Eindelijk resultaat aanvalsplan vrijwilligers

Nadat we lang hebben moeten aandringen, heeft CDA-wethouder Karsten Klein (eindelijk) werk gemaakt van het aanvalsplan voor versterking van de inzet van vrijwilligers. Het aantal mensen dat zich in Den Haag met regelmaat inzet als vrijwilliger is gegroeid. Daar mogen we best tevreden over zijn. Maar het is slechts een aardig begin.

In zijn bijdrage op de website van omroep West, geeft Klein aan dat deze vrijwilligers goud waard zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is geweldig dat Haagse inwoners zich in hun vrije tijd keihard willen inzetten in onze stad. Toch vind ik dat je niet alles aan vrijwilligers moet overlaten. Er zijn plekken waar het – soms specialistische – werk van professionals gewoon nodig blijft.

De PvdA blijft aandacht vragen voor het ondersteunen van de bewonersorganisaties, de sportverenigingen en de huurdersverenigingen. Dat kan in onze stad een stuk beter. Deze mensen vragen al langere tijd om “handen” die het werk kunnen ondersteunen. Wij blijven er voor pleiten om deze ondersteuning te verbeteren.

Waar ben je naar op zoek?