Door op 4 oktober 2017

Geef mantelzorgers een adempauze door verzorgers aan huis

De respijtzorg voor mantelzorgers in Den Haag doet tekort aan wat Hagenaars daadwerkelijk nodig hebben. Dat concludeert de Haagse PvdA uit gesprekken met mensen in de stad die zorgen voor een familielid, vriend of buur in de stad. De PvdA stelt voor om zo snel mogelijk de mogelijkheid te bieden om verzorgers aan huis te laten komen zodat mantelzorgers een adempauze kunnen nemen als het even te veel wordt. “Dat is waar mantelzorgers daadwerkelijk behoefte aan hebben, in plaats van logeerhuizen en respijtzorg waar nu nauwelijks gebruik van wordt gemaakt”, aldus PvdA fractievertegenwoordiger Marije Talstra.

Steeds vaker blijkt dat mantelzorgers overbelast raken doordat ze zich verantwoordelijk voelen voor de zorg van iemand in hun omgeving. Talsta: “De overheid vraagt steeds meer van hen, daarom is het ontzettend belangrijk dat we mantelzorgers goed ondersteunen. De gemeente kan tijdelijk de zorg overnemen als het even te druk of te veel wordt. In plaats van moeten zoeken, bellen en wegbrengen naar een een logeerhuis, zou er gewoon een poule moeten zijn met mensen die thuis langs komt, zodat de mantelzorger even een middag op stap kan of zelf boodschappen kan doen. Het klinkt simpel, maar juist dat is waar mantelzorgers behoefte aan hebben.”

De PvdA stelt daarom ook voor om zo snel mogelijk te kijken of verzorging aan huis georganiseerd kan worden. “Zo blijft een zorgbehoevende in zijn of haar vertrouwde omgeving en kan de mantelzorger er even tussenuit. Dat werkt beter voor iedereen.”