Door op 5 februari 2015

Extra vragen over tekort aan woningen voor statushouders

De PvdA en de Haagse Stadspartij stellen vervolgvragen over het tekort een woningen voor statushouders. Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster blijkt dat Den Haag in 2014 de rijksdoelstelling voor de opvang van statushouders niet heeft gehaald. Deze achterstand wordt opgeteld bij de taakstelling voor 2015. De verwachting is dat deze in totaal huisvesting voor ongeveer 1000 verblijfsgerechtigden zal betreffen. De PvdA en de HSP zijn van mening dat er meer vaart moet worden gemaakt met het vergroten van de sociale woningvoorraad, zodat alle wachtenden voor een sociale woning, zowel nieuwe huishoudens als huishoudens met een lager inkomen, sneller kunnen worden bediend en de wachttijden voor sociale woningen niet verder zullen oplopen.

U vindt de schriftelijke vragen van de PvdA en de Haagse Stadspartij hier.