Door op 28 november 2014

Grondwateroverlast: problemen aanpakken, klachten oplossen

Woensdag spraken we in de commissie Leefomgeving over grondwateroverlast. Deze werkbespreking vond plaats mede naar aanleiding van klachten van bewoners die veel last hebben van water in hun kelders, natte muren en vocht in hun woning. Deze bewoners deden ook mee aan de werkbespreking.

Het is ingewikkelde materie. Gelukkig waren er dan ook presentaties vanuit de gemeente en het Hoogheemraadschap om achtergrond informatie geven. In de laaggelegen delen van Den Haag is het een heel karwei om al het water af te voeren en om het grondwater op een stabiel peil te houden.
Dat stabiele peil is nodig voor droge kelders, om verzakkingen tegen te gaan en om te voorkomen dat houten palen gaan rotten. De streefwaarde voor de hoogte van grondwater is 70 centimeter onder het maaiveld.

Mensen hebben zelf een verantwoordelijkheid om hun kelder en woning waterdicht te houden, maar toch lukt het soms niet om de overlast op te lossen. Dat is natuurlijk enorm vervelend. Helaas melden niet alle mensen hun overlast. Daardoor is er geen compleet beeld van de overlast.

Het was een leerzame ochtend over onder andere volcontinu meten (in plaats van handmatig), rioolvervanging, de gevolgen van meer en heftigere regen en de noodzaak van meer groen in tuinen en de openbare ruimte. De vergadering is hier terug te kijken.

Als raadscommissie hebben we de wethouder gevraagd om een nieuwe brief over dit onderwerp te sturen naar de raad. Op basis van deze brief gaan we zeker de discussie voeren over de noodzakelijke en mogelijke oplossingen. Wordt vervolgd!