Door op 13 april 2015

Jongeren worstelen met verkrijgen verklaring van goed gedrag

DEN HAAG- Jongeren met een strafblad hebben moeite een geschikte opleiding of baan te vinden. De oorzaak: ze krijgen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De PvdA vindt de jarenlange weigering voor sommige jongeren buitenproportioneel.

 

 

De 25-jarige Naoufal uit Den Haag belandde in de cel door een uit de hand gelopen ruzie. De consequentie: drie maanden voordat hij zijn mbo-opleiding zou afronden, is hij van school getrapt en kan hij geen fatsoenlijke baan vinden. De jonge Hagenaar krijgt namelijk geen VOG omdat hij een strafblad heeft. “Ik heb gesolliciteerd als verkoper in een sportzaak, in de schoonmaak, als afwasser. Overal is een VOG nodig,” zegt hij. Afhankelijk van het vergrijp duurt het vijf jaar voordat ex-gedetineerden weer voor zo’n verklaring in aanmerking komen. Het frustreert hem dat hij zijn opleiding niet heeft kunnen afmaken en nu ook geen werk kan vinden. “Ik ben jong, iedereen maakt fouten. Ik wil ook trouwen. Huisje, boompje, beestje. Mijn ouders gelukkig maken.”

Dat moet anders kunnen, vindt de PvdA. Jongeren met een strafblad moeten ook een opleiding kunnen doen die ze zelf willen of werk kunnen vinden. “Natuurlijk, jongeren die een zwaar delict hebben gepleegd, moeten daarvoor een straf krijgen,” erkent PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster.

Vergrijp
“Maar er zijn jongeren die geen hele zware dingen hebben gedaan en toch hun stage niet kunnen lopen, omdat ze geen VOG krijgen.” De PvdA vindt dat beter naar het verleden van de jonge Hagenaars moet worden gekeken. Balster: “Soms kunnen deze jongeren jaren niet aan de slag voor een relatief klein vergrijp, zoals winkeldiefstal. Dat staat niet in verhouding. Als die jongeren langs de kant staan, kunnen ze terugvallen in de criminaliteit.”

Karima Daoudi, directeur van Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie in Den Haag Zuidwest, ziet het om zich heen gebeuren. Met het project Forsa! ondersteunt ze jaarlijks zo’n 70 Haagse jongeren die na hun detentie ├ęcht iets van hun leven willen maken. “Natuurlijk zijn er criminele jongeren die voor dat leven kiezen,” merkt ze op. “Daar doe ik niets mee. Maar er zijn genoeg jongeren die wel iets willen maken van het leven.” Ze houdt ze een spiegel voor, probeelt hen zelfs in contact te brengen met de slachtoffers die ze hebben gemaakt. ,,Als ze een woninginbraak hebben gepleegd, zeggen ze vaak: ik heb die mensen toch helemaal niet gezien,” vertelt Daoudi. “Maar als ze dan horen dat zo’n slachtoffer niet meer over straat durft of zich niet meer veilig voelt in huis, beseffen ze pas wat ze hebben gedaan.”

 
Beteren

Met maatjes probeert het Bureau MRH de jongeren aan de slag te krijgen. Dounia helpt Naoufal om zijn toekomst weer op te bouwen. Ook zij loopt tegen muren op. “Bij steeds meer opleidingen vragen ze zo’n VOG,” constateert ze. “Die jongens willen hun leven beteren, maar dan lukt het niet.” Ook de 27-jarige Rachid loopt daar tegenaan. Toegegeven, hij was geen lieverdje. Zat in de zware criminaliteit, erkent hij. Maar in de gevangenis besefte hij dat het roer om moest. “Ik wilde taxichauffeur worden, maar daar heb je een VOG voor nodig. Voor schoonmaakfuncties en sportinstructeur idem. En zelfs toen ik solliciteerde op een functie voor vuilnisman kreeg ik dat te horen.”
Geen baan betekent voor deze jongens ook geen inkomen. “Twee jaar overleven lukt nog wel, maar vijf jaar is echt heel lang,” merkt Rachid op. Hoofdofficier van Justitie Henk Korvinus zei vorige week uit te zoeken hoeveel jongeren buiten de boot vallen. “We denken dat het meevalt,” constateert hij. Van de VOG-aanvragen in het hele land wordt vijf procent afgewezen.

BRON: AD/Haagsche Courant 13 april 2015