Door op 6 februari 2014

Mariahoeve, de aanhouder wint

Goed nieuws voor de bewoners van de Burgen en de Landen in Mariahoeve. De in slechte staat verkerende complexen van woningbouwcorporatie Vestia worden flink opgeknapt. En terecht. Een goed resultaat van een gezamenlijke inspanning van bewoners, politiek en bestuur.

Al jaren is het onderhoud in Hongarenburg-Finnenburg en Hendrinaland-Margarethaland zeer beperkt geweest. De huizen zouden immers worden gesloopt en de bewoners werden min of meer vergeten. Dat kan natuurlijk niet. Daarom is de PvdA na signalen van bewoners hard aan de slag gegaan om Vestia te overtuigen dat actie nodig is. In die inspanning werden wij onder andere gesteund door de wethouder, die de noodzaak bevestigde en de druk op Vestia opvoerde.

Gisteren kwam het verlossende woord van Marnix Norder, die de plannen voor Mariahoeve ontvouwde. De woningen aan de Finnenburg en de Hongarenburg worden nog dit jaar grondig vernieuwd. De huizen aan Margarethaland en Hendrinaland worden dit jaar hersteld van gebreken die de woonveiligheid in gevaar brengen. Grondig onderhoud zal plaatsvinden in 2015.

Om het helemaal af te maken wordt het braakliggende terrein aan de Finnenburg ingevuld naar een idee van de bewoners zelf. En Mariahoeve ligt er voor heel een plan van aanpak, met budget, om de sociale veiligheid te verbeteren. Hierdoor wordt onder meer het openbare groen aangepakt.

Wij zijn er trots op dat dit alles door eendrachtige samenwerking tussen bewoners, Vestia en politiek gelukt is.

Waar ben je naar op zoek?