Martijn Blogt: Marathonvergadering over de begroting

11 november 2018

Deze week bespraken we in een marathonvergadering de begroting voor 2019 van het nieuwe stadsbestuur. Wij presenteerden daar bij eigen alternatieven met een tegenbegroting. In de blog van deze week lees je hoe de discussie verliep. Verder: campagnevoeren in Groningen, equal pay day, het kinderpardon en nog veel meer!

Tegenbegroting Haagse PvdA

Dat er een rechtse wind waait in de stad, dat was duidelijk bij de presentatie van de plannen van het nieuwe stadsbestuur voor volgend jaar. Maar zouden we in de plannen wat kunnen wijzigen? We hadden goede hoop. Vandaar ook een tegenbegroting, met voorstellen om de begroting een stukje eerlijker te krijgen. In het Algemeen Dagblad schreef ik er een opinie over vorige week zaterdag (zie afbeelding hieronder). Maandag presenteerden we onze alternatief: lees hem hier terug en lees hier het artikel in het AD.

In een marathonvergadering donderdag (kijk hem hier terug) ontvouwden we onze plannen, kregen weerstand van met name de VVD, maar werd ook ontzettend duidelijk hoezeer de liberalen de touwtjes in handen hebben. GroenLinks en D66 konden zelfs niet instemmen met voorstellen om de sociale aanpak statushouders te behouden, of het sociaal minimum voor bijstandsgerechtigden te handhaven. Waren er dan geen lichtpuntjes? Zeker wel. Lees hieronder meer.

Klik hier voor mijn inbreng tijdens de gemeenteraad. En hier voor een verslag van Omroep West. En klik hieronder op de afbeelding voor het verslag van de Telegraaf.

Betaalbaar wonen

Dit stadsbestuur doet echt te weinig om betaalbaar te bouwen. Deze week werd nog eens duidelijk hoe snel aandachtswijken achteruit hollen, nu corporaties slecht in de slappe was zitten, en er geen geld wordt vrijgemaakt om op te knappen en te verduurzamen (zie artikel in de Volkskrant). Ook in Den Haag. Ik haalde een paar gebieden in de stad aan waar je dat al ziet. Schimmel en vocht, onderlinge overlast en daardoor weer stress, ruzie en gedoe. Belangrijke klus de komende tijd, om deze zorgen onder de aandacht van het stadsbestuur te houden.

Wij kwamen met verschillende voorstellen: een fonds voor meer betaalbare woningbouw, versnellen en betalen van de verduurzaming, juist van corporatiewoningen omdat we weten dat mensen die grote investering niet zelf kunnen betalen. Ook probeerden we geld te reserveren voor meer onderhoud van woningen waar nu niet aan de fatsoensnormen wordt voldaan. Voor ons voorstel om middeldure huurprijzen te begrenzen, kregen we steun.

Welzijnsbezuinigingen als ‘Alice in Wonderland’ doorvoeren?

De welzijnsbezuingingen zijn ons een doorn in het oog. De fractie heeft de afgelopen tijd veel mensen gesproken die het gaat raken. Begeleiding omdat je moeite hebt met je administratie, je buurthuis dicht, minder activiteiten voor ouderen en kinderen die anders niet buiten komen. Dat moeten we voorkomen.

Een motie van ons om eerst bij onze welzijnswerkers in de stad te rade te gaan hoe het anders kan, haalde het. Helaas konden we niet voorkomen dat er volgend jaar 1 miljoen van het budget afgaat. Daarna is het plan nog veel meer te gaan bezuinigen. Zeer onverstandig. Wij blijven ons verzetten.

Onbeschermd wonen?

Hagenaars die niet zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor bestaat beschermd wonen. Langzaam wordt toegewerkt naar het zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld na een verslaving of psychische problemen. Het stadsbestuur wil hier ook op bezuinigen. Mensen eerder zelfstandig laten wonen en dan de hulp zou de hulp thuis georganiseerd moeten worden. Maar kan dat wel? Is die hulp er dan? En leren we dan wel van eerdere voorbeelden, waarbij dat mislukte? Wij maken ons zorgen en vroegen het stadsbestuur eerst met een plan te komen, voordat er geld af gaat. Helaas lukte dat niet.

Laten we mensen onder het minimum zakken?

Wethouder Guernaoui van Groep de Mos kondigde deze week aan mensen zonder baan die niet meewerken aan re-integratie, te willen korten ‘tot er niets meer van de uitkering over is’. Dat schoot bij ons in het verkeerde keelgat. We probeerden in de raad met een motie te voorkomen dat mensen echt door het bestaansminimum zullen zakken. Maar zelfs GroenLinks ging niet mee. Wij maken ons grote zorgen wat voor gevolgen dat heeft. Mensen mogen wat ons betreft nooit op straat komen te staan. Onze stad onwaardig.

Huiswerkbegeleiding, voor elk kind, in elke wijk!

Mikal kreeg het voor elkaar. Het stadsbestuur gaat de huiswerkbegeleiding in Haagse bibliotheken uitbreiden. Een PvdA motie werd aangenomen om meer vrijwilligerscoördinatoren aan te stellen, zodat kinderen voor bijles niet afhankelijk zijn van de portemonnee van de ouders. Belangrijk punt uit ons verkiezingsprogramma!

Equal pay day

Janneke vroeg aandacht voor de gelijke beloning van vrouwen en mannen, ook in Den Haag. Dit in het kader van equal pay day. 15,5 procent minder, krijgen vrouwen gemiddeld.  Omdat vrouwen nog altijd minder goed vertegenwoordigd zijn in hogere functies, maar ook omdat vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk.

De zonnige heren van de Buurt bestuurt Laak

Ik sprak met de zonnige heren van de Buurt bestuurt Laak. Over hun mooie werk voor de bewoners van de Stieltjesstraat die met te hoge energierekeningen kampen. En over het geplande wijk vuurwerk met oud en nieuw en waarom dat helaas niet door zal gaan komende jaarwisseling.

Bethelkapel helpt kinderpardon

Mikal en ik bezochten vorige week de zondagochtenddienst in de Bethelkapel. Om de drie kinderen van de familie Tamrazyan en alle mensen die zich voor hen inzetten te steunen. Als door toedoen van de lange procedures van de overheid kinderen in Nederland geworteld zijn, moet je ze niet terugsturen. Steun de actie in de Bethelkapel, ga ook kijken in de Bethelkapel aan de Thomas Schwenckestraat bij de continue kerkdienst!

Zaterdag bezigheid: Groningse campagne, lijst statenverkiezingen en docu

Waar veel partijgenoten de Haagse kandidaten gingen steunen voor de lijst van de provinciale staten verkiezingen: Evelyn, Willem, Paulien, waren Janneke en ik gisteren in Groningen voor het ondersteunen van de raadscampagne daar. Check hier een videoverslag ervan. ‘S Avonds in De Balie bij de première van de documentaire “Kati Piri in Hongarije’. Knap werk van Wouter Booij, mooie discussie met Judith Sargentini, Tijn Sadée en natuurlijk Kati.

Volgende week meer. Over de zondagsopenstelling van winkels, de Binckhorst en vast nog veel meer. Fijne zondag!

Met rode groet, Martijn