Meer grip op afwijzingen bij daklozenloket

9 juni 2021

De Haagse PvdA en Partij voor de Dieren willen meer grip op het aantal afwijzingen bij het daklozenloket. Dit naar aanleiding van de schrijnende verhalen in de media en andere signalen dat steeds meer mensen worden afgewezen voor een plek in de daklozenopvang. Ook is het aantal aanvragen van dakloze mensen sterk gestegen en wordt het steeds drukker bij het daklozenloket. Daarom dient Janneke met Robin Smit van de Partij van de Dieren hierover een motie in.

“We willen vooral weten hoeveel schrijnende verhalen er zijn zoals die van Hamouch, waarover we laatst lazen in de media. En we willen weten wat daar nog meer achter schuilgaat,” zegt Janneke.

Schrijnende signalen

Zij kreeg samen met Partij voor de Dieren-raadslid Smit signalen binnen dat regelmatig mensen worden afgewezen omdat ze ‘zelfredzaam’ zouden zijn, geen binding zouden hebben met de regio of geen recht zouden hebben op opvang omdat ze arbeidsmigrant zijn. Daarom vroeg ze eerder al een spoeddebat aan in de Haagse gemeenteraad. Wethouder Alphen (GL) gaf aan de raad te voorzien van cijfers. “En daar ben ik heel blij mee, maar we willen het structureel in de gaten houden,” aldus Janneke.

Genoeg capaciteit nodig

De motie vraagt vier keer per jaar cijfers te rapporteren over afwijzingen. “Als uit de cijfers blijkt dat er meer kwetsbare mensen worden afgewezen dan eerst, dan is er iets niet in de haak,” zegt Robin Smit van de Partij van de Dieren. “Iedereen moet kunnen rekenen op goede hulp en een zorgvuldige beoordeling. Maar het daklozenloket moet dan wel genoeg mensen hebben om dit te kunnen bolwerken.”

Duidelijk beleid

Daarom vragen de raadsleden om duidelijkheid over de beoordeling over het geven van een opvangplek of niet, ook wat betreft arbeidsmigranten. “Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en iedereen dezelfde regels op elke Hagenaar toepast,” aldus Robin.