DAKLOZEN

De afgelopen twaalf jaar is het aantal daklozen in Nederland en onze stad meer dan verdubbeld. Voor de PvdA is het uitgangspunt: niemand slaapt op straat. Daarom willen wij:
  • voldoende opvangplekken, zorg en begeleiding voor daklozen;
  • een laagdrempelige winteropvang die elke dag in de winter open is; 
  • meer kleinschalige locaties waar daklozen kunnen wonen en hun leven weer kunnen opbouwen met goede begeleiding en zorg; 
  • hierbij speciale aandacht voor dakloze jongeren;
  • genoeg personeel bij het Daklozenloket om daklozen goed te helpen;
  • daklozen niet beboeten voor buiten slapen, wildplassen etc. maar hen begeleiden naar opvang en hulp;
  • dat het straatteam, die daklozen met veel problemen op straat helpt, blijft. Dit team moet ook een straatdokter en verpleegkundige hebben.

Mensen kunnen uit huis gezet worden door armoede of schulden. Lees hier onze standpunten over armoede en hier onze standpunten over schulden. Natuurlijk hebben we ook genoeg (betaalbare) huizen nodig zodat minder mensen dakloos hoeven te zijn. Lees hier hoe we huizen betaalbaar willen houden en lees hier hoe we nieuwe huizen willen bouwen.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.