Door op 3 december 2014

Meer ondersteuning en waardering voor bewonersorganisaties en -initiatieven!

Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven organiseren elk jaar honderden activiteiten in de stad. Daarom moeten we deze organisaties koesteren en versterken. Veel Hagenaars weten niet wat hun bewonersorganisatie doet of welke bewonersinitiatieven er actief zijn in hun buurt. PvdA-raadslid Lobke Zandstra pleit daarom voor een stadsbrede campagne om actieve Hagenaars te bedanken en mensen enthousiast te maken om zelf actief te worden bij een bewonersorganisatie of –initiatief. Onbekend maakt immers onbemind.

“Veel Hagenaars zijn al actief bij een bewonersorganisatie of bewonersinitiatief. Elk jaar komen daar nieuwe mensen bij. Wij vinden het belangrijk deze actieve Hagenaars te ondersteunen met scholing. Zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden”, stelt Zandstra. Dit kan bijvoorbeeld door een introductiepakket (bijvoorbeeld een handboek “Actief in uw buurt? Tips en tricks) of een scholingsaanbod (bijvoorbeeld een cursus voor nieuwe penningsmeester of webbeheerder) voor bestuursleden en actieve Hagenaars. De sociaaldemocraten in de Haagse raad willen dat de wethouder hier werk van maakt!

De PvdA wil de invloed van Hagenaars op hun leefomgeving vergroten en ze meer invloed te geven op keuzes die gemaakt moeten worden hun buurt. Wijkbewoners weten als geen ander wat belangrijk is voor de wijk. De buurt bestuurt! Kleinschalig initiatief dicht bij de bewoners moet gestimuleerd en beloond worden. Bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven spelen daarbij een belangrijke rol. Het is belangrijk dat Hagenaars ze ook weten te vinden.

De partij is blij dat de bewonersorganisaties niet verder gekort worden op hun basissubsidie. Het is belangrijk dat de gemeente maatwerk levert aan bewonersorganisaties en bewonersinitiatieven. “En dat gebeurd gelukkig nu ook”, aldus Zandstra.