Door op 17 november 2014

Minder management, meer zorg en betaalbare woningen  

Als het aan de PvdA ligt gaan maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties en zorginstellingen kleinschaliger en met minder management werken. Voor instellingen met een maatschappelijke taak waarmee de gemeente een financiële relatie heeft, gaat in de toekomst een overheadnorm gelden. Dat houdt in dat er maar een maximumpercentage naar management en bureaucratie mag gaan. Zo gaat er meer geld naar betaalbare huisvesting en goede zorg. De gemeenteraad steunde donderdag een motie van de PvdA om dit mogelijk te maken

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster: “we kunnen de belastingcenten maar een keer uitgeven. We zien hele goede voorbeelden in de zorg, waaruit blijkt dat we met veel minder management toe kunnen. We kunnen het geld dat overblijft vervolgens goed besteden, aan de zorg in de buurt. Voor mensen die het keihard nodig hebben.”