Door Abderrahim Kajouane op 17 september 2014

Opleiden voor een baan en meer stageplaatsen

De PvdA is blij dat het college er alles aan doet om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aan te laten sluiten. “Daarmee gaan we de werkloosheid te lijf. Nu investeren in onderwijs in de juiste sectoren, is investeren in de toekomst. We zien nog steeds te veel opleidingen die voor werkloosheid opleiden”, aldus PvdA-woordvoerder Abderrahim Kajouane.

Kan je geen stage vinden? Meld het!
Morgen spreekt de commissie bestuur over de actie agenda Geslaagd in het vak. PvdA-woordvoerder Abderrahim Kajouane zal hier pleiten voor grotere bekendheid van het Meldpunt Stagetekorten. Te vaak gebeurt het nog dat jongeren echt geen stage kunnen vinden. De PvdA wil dat deze jongeren dat melden. Dan kunnen ze worden geholpen en vallen ze niet uit. Het bestaan van het meldpunt Stagetekorten moet beter gecommuniceerd worden. De PvdA wil van de wethouder weten hoeveel meldingen van Haagse jongeren tot nu toe zijn binnengekomen. Kajouane: “Het is onacceptabel dat jongeren vroegtijdig de school of opleiding verlaten, omdat ze geen stageplek kunnen vinden.”

Help het MKB met stagebemiddeling
De PvdA wil meer aandacht en nadruk op de rol van het MKB. Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is dankzij de PvdA een amendement aangenomen om stagebureaus in de krachtwijken op te richten. De PvdA is benieuwd naar de resultaten. “Een sterke samenwerking tussen onderwijs en wijkeconomie is broodnodig. Stagebureaus kunnen kleine ondernemers aan gemotiveerde stagiairs helpen.”, aldus Kajouane.

Geen numerus fixus als de kans op een baan groot is
De PvdA maakt zich ten slotte zorgen over de plannen van steeds meer MBO-opleidingen voor het instellen van een numerus fixus, zoals in de bouw en de zorg. Kajouane: “Juist in sectoren waar in de toekomst veel mensen nodig zijn zoals de zorg, moet je de toegang niet beperken. Het is absurd dat wij aan de ene kant met ‘Geslaagd in het vak’ meer jongeren proberen te interesseren voor de zorg, en dat opleidingen aan de andere kant op de korte termijn focussen. Ik wil van de wethouder de verzekering dat dit in Den Haag niet speelt.”

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane