Door op 16 september 2015

Oproep aan de stad: ‘Eis goede dienstverlening’

De VVD en PvdA in de Haagse gemeenteraad doen een oproep aan de inwoners van de stad om hun kritiek of ideeën over dienstverlening van de gemeente altijd te melden. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Eis goede dienstverlening en laat weten wat je er van vindt. Dat houdt de gemeente scherp en daarmee bereiken we echt goede Haagse Dienstverlening.”

De gemeente heeft in haar servicecode dienstverlening duidelijk doelen gesteld, zoals: “wij staan u vriendelijk, deskundig en met respect te woord”, “wij geven binnen twee weken een antwoord op uw brief” en “wij nemen gemiddeld binnen 45 seconden de telefoon op”. “Hagenaars mogen er op rekenen dat de gemeente zich hier aan houdt”, zegt VVD-raadslid Martin Wörsdorfer. “De gemeente dient deze servicecode ook actief bekend te maken aan partijen die contact zoeken met de gemeente”.
De partijen constateren dat mensen lang niet altijd hun klachten durven door te geven. PvdA-raadslid Lobke Zandstra: “Wij ontvangen genoeg signalen dat mensen denken dat het toch geen zin heeft of men het niet durft omdat ze ‘morgen weer met de deze mensen moeten samenwerken’. Dat is zonde. Alleen door melding van Haagse organisaties, bedrijven en inwoners weten we echt hoe de dienstverlening ervoor staat en beter kan. De wethouder dient ervoor te zorgen dat het makkelijk en laagdrempelig is om deze meldingen door te geven.
Vorig jaar dienden de PvdA en VVD de discussienota Dienstverlening 3.0 in. De PvdA en VVD zijn blij dat wethouder Rabin Baldewsingh veel van de dertig gepresenteerde ideeën overgenomen heeft. Zandstra: “De streefdata voor het beantwoorden van brieven wordt teruggebracht van vier naar twee weken, er komt een proef met Whatsapp en nieuwe ondernemers worden  uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.”Wörsdörfer: “Het is nu zaak om de goede voornemens om te zetten in daden.” De twee raadsleden zullen de wethouder hierbij kritisch volgen.
Woensdagavond spreekt de Haagse gemeenteraad over de plannen van het stadsbestuur over Haagse Dienstverlening. Daarin formuleert het college belangrijke en goede uitgangspunten. Meldingen bij de gemeente kunt u doen via telefoonnummer 14070 of via de website www.denhaag.nl. Op de website staat ook een klachtenformulier.