Door Abderrahim Kajouane op 1 februari 2017

PvdA bezorgd over segregatie op scholen

De PvdA heeft een debat aangevraagd over de toenemende segregatie in het Haagse onderwijs. Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het AD en DUO Onderwijsonderzoek onder duizenden leraren en schoolleiders uit het basis en voortgezet onderwijs in heel Nederland blijkt dat de scheiding tussen kinderen met een Nederlandse achtergrond en kinderen met een migratieachtergrond op Haagse scholen sterker toe neemt dan in de rest van Nederland.

Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre zij segregatie op hun school ervaren en in hoeverre de integratie van leerlingen met een migratieachtergrond gelukt is. Verschillende groepen leerlingen zijn verder van elkaar verwijderd en hebben minder contact. PvdA-raadslid Abderrahim Kajouane: “Deze tweedeling is heel zorgwekkend. Een diverse klas zorgt juist voor onderling begrip, vriendschappen voor het leven en een goede integratie van kinderen.”

Leraren geven aan dat de gemeente een belangrijke rol heeft om segregatie tegen te gaan, door bijvoorbeeld gericht diversiteitsbeleid te voeren. Reden dus voor de PvdA om een debat aan te vragen met de wethouder. Kajouane: “We gunnen iedereen een school zoals de Paletschool of de Johan de Witschool. De praktijk is echter anders. Op sommige scholen wisselt driekwart van de leerlingen van school. Ook ervaren veel mensen dat de toegang tot het onderwijs niet op orde is, door wachtlijsten voor de voorschool en hoge ouderbijdragen. Dat zijn tekenen aan de wand. Er moet een veel intensievere aanpak van onderwijsverschillen komen.”

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane