Door op 25 maart 2015

PvdA: eerst de burger, dan de politiek

De PvdA heeft het college voorgesteld om de burger eerder bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en visies te betrekken. “Er moet een omslag in het denken over bestemmingsplannen komen”, aldus PvdA raadslid Jeltje van Nieuwenhoven, “Te vaak worden bewoners pas in een te laat stadium betrokken bij planontwikkelingen.”

Door bewoners aan het begin van het proces, in de oriënterende fase, al te betrekken bij planontwikkelingen zal veel onduidelijkheid en misverstanden kunnen worden voorkomen. De wensen van bewoners en belanghebbenden kunnen dan beter worden meegenomen. Van te voren moet wel worden vastgesteld wie precies deze belanghebbenden zijn. Dit kan worden gecontroleerd door een scan, zodat er gesproken wordt met een evenwichtige groep aan belanghebbenden. “Eerst de burger, dan de politiek”, stelt van Nieuwenhoven, “betrek de bewoner al in de beginfase bij de planontwikkelingen. Het is vervolgens aan de politiek om zicht te houden op de algemene belangen in een project. “

De wethouder heeft aangegeven hier binnenkort over in gesprek te gaan.