WIJKAANPAK

De PvdA trekt meer geld uit voor kwetsbare wijken. We zetten extra in op wijken waar onze bewoners minder gezond zijn, kinderen minder kans krijgen in het onderwijs, de inkomens lager liggen, de huizen slechter zijn en de criminaliteit groter is. Daarom wil de PvdA:
  • een nationale aanpak van Den Haag Zuidwest voor de komende 20 jaar zodat onze bewoners weer hoop en perspectief krijgen en zij net zo fijn wonen als de rest van Den Haag; 
  • We breiden de aanpak van Kaapseplein en omgeving, Duindorp, Van Baerlestraat en Weimarstraat / Zevensprong verder uit om samen met bewoners en partners deze plekken leefbaarder te maken; 
  • We verhogen de gemeentelijke lasten om te investeren in wijken die aantoonbaar smeriger en minder leefbaar zijn;
  • meer handhaving;
  • de gemeente zichtbaar aanwezig;
  • het vertrouwen in de politie, instanties en de gemeente herstellen;
  • voldoende wijkagenten in elke wijk, in het bijzonder in de wijken waar de leefbaarheid onder druk staat;
  • 20 extra ontmoetingsplekken, in het bijzonder in wijken die dit graag willen en waar de onderlinge relaties beter kunnen. 
Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Regentessekwartier. Van daaruit ziet ze Den Haag als een fantastische stad. Ze ziet hoe de wijk bloeit, bewoners samen de buurt groener maken, gezamenlijk zonnepanelen op daken leggen en straatfeesten en festivals organiseren. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, buitenruimte, duurzaamheid

Meer over Janneke Holman
Een veilige, schone stad voor iedereen

Een veilige, schone stad voor iedereen

Den Haag groeit hard, daarom is het belangrijk dat we nu investeren in een schone, groene en duurzame stad. Voor nu, en voor de generaties na ons. Het is goed nieuws dat de criminaliteit daalt, maar mensen voelen zich nog niet altijd veilig hun buurt. Ook zijn de verschillen tussen wijken groot. Dat vraagt om actie.