Door op 19 september 2013

PvdA: ‘Gemeente, geef het goede voorbeeld, hou zoveel mogelijk mensen aan het werk’

De PvdA-fractie heeft wethouder Baldewsingh opgeroepen alles op alles te stellen om zoveel mogelijk ambtenaren aan het werk te houden. Woordvoerder Bas Sepers: “De 10 miljoen die over is in de re-integratiepot moet worden gebruikt om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Ieder gedwongen ontslag is immers een persoonlijk drama, zeker in crisistijd.”

PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh omarmde de oproep van Sepers en beloofde te zullen gaan kauwen op een concreet plan. De raad zal hierover bij de volgende voortgangsrapportage worden geïnformeerd. In het coalitieakkoord is een bezuiniging afgesproken op de gemeentelijke organisatie. Baldewsingh kreeg complimenten van de raadscommissie voor de zorgvuldige manier waarop hij deze moeilijke operatie uitvoert.

De PvdA is blij met de toezegging van de wethouder om te zoeken naar extra mogelijkheden om het aantal gedwongen ontslagen bij de gemeente te beperken. Bas Sepers: “Wij wachten met spanning af en hopen dat de wethouder met dit financiële overschot creatief aan de slag gaat, zodat door de bezuinigingsoperatie zo min mogelijk mensen gedwongen op straat komen te staan.”

Waar ben je naar op zoek?