Door op 9 februari 2014

PvdA wil aanpak vocht- en ventilatieproblematiek

De PvdA wil een integrale aanpak voor vocht en ventilatieproblematiek in Den Haag en heeft hiervoor een aanvalsplan opgesteld. Veel Haagse woningen kampen met vochtproblemen en schimmels die slecht kunnen zijn voor de gezondheid. Het is tijd voor actie.

In het aanvalsplan stellen wij het college onder andere voor aan de Haagse woningbouwcorporaties strengere ventilatie-eisen te stellen bij nieuwbouw en renovatie, een convenant te sluiten met de bouwsector, inzet van het Haagse Huurteam en een aanschrijvingsbevoegdheid voor de GGD. Dit probleem verdient een integrale aanpak. Ieder mens heeft immers recht op een gezonde en veilige leefomgeving.

Wat er aan vooraf ging
Na een aantal meldingen van ernstige vochtproblematiek in sociale huurwoningen heb ik meerdere woningen bezocht om de situatie te bekijken. Schimmel in je huis is een vreselijk probleem. Zeker als je voor je gevoel goed ventileert en de juiste dingen doet. De lucht in huis is muf, de muren slaan zwart uit en huisstofmijt vindt zo’n vochtige omgeving prachtig. Dat is geen gezonde situatie.

Naar aanleiding van deze huisbezoeken heb ik namens de PvdA-fractie het college gevraagd onderzoek te doen naar deze vochtproblematiek. Wethouder Marnix Norder (PvdA) heeft daarop professor Hugo Priemus van de TU Delft gevraagd dit onderzoek voor zijn rekening te nemen. De uitkomsten van dat onderzoek zijn in een brede werkbespreking met onder andere huurders, verhuurders, GGD en raadscommissie besproken.

Oproep
Aangezien de wethouder de raad vervolgens heeft gevraagd zelf na te denken over een aanpak van deze problematiek, hebben wij de handschoen opgepakt en dit aanvalsplan geschreven. En wij staan open voor suggesties ter aanvulling en aanscherping, dus Den Haag: Denk vooral mee!

Aanvalsplan Vocht- en ventilatieproblematiek

 

Waar ben je naar op zoek?