Door op 4 september 2014

Schriftelijke vragen over Berlagebankjes Hofvijver

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

Vorige week berichtte Omroep West over de slechte kwaliteit van de Berlagebanken bij de Hofvijver.[1] Twee jaar geleden zou de website Hofstijl ook al aandacht hebben gevraagd voor de slechte conditie van de banken. Ook de Vrienden van de Hofvijfer uiten hun zorgen hierover op Facebook. De omgeving rondom de Hofvijver is natuurlijk een van de toeristische plekken in de stad. Op het eerste oog valt het verval mee, maar er zijn wel degelijk slechte plekken.

 

foto 2 bank foto 3 bank foto 4 bank foto 5 bank foto 5 bank foto 6 bank

Op grond van artikel 38 van het Reglement van Orde, stellen wij het college de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de gemeente eigenaar is van de Berlagebanken bij de Hofvijfer?
  2. Klopt het dat er al twee jaar geleden signalen zijn binnen gekomen dat de bankjes opgeknapt dienden te worden? Zo ja, waarom heeft dit niet tot een opknapbeurt geleid?
  3. Wanneer is regulier onderhoud voorzien voor deze bankjes?
  4. Bent u bereid de bankjes op korte termijn op te knappen? Zo nee, waarom niet?

Lobke Zandstra
PvdA

[1] http://www.omroepwest.nl/nieuws/24-08-2014/berlagebanken-bij-hofvijver-rotten-weg