Door op 21 januari 2014

Schriftelijke vragen over Onderwijshuisvesting

De PvdA zet zich in voor goed onderwijs in Den Haag. Een vereiste voor goed onderwijs is goede huisvesting. Hierbij speelt de gemeente een belangrijke rol. Naar aanleiding van de berichtgeving in binnenlands bestuur van dit weekend heeft de PvdA een aantal vragen.[1] De PvdA is vooral benieuwd naar de reactie van de wethouder op de claim van vicevoorzitter van de VO-raad Hein van Asseldonk dat de gemeente Den Haag maar drie kwart van het beschikbare huisvestingsbudget voor onderwijs inzet.

Op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde stellen wij het college de volgende vragen:

 

  1. Kent u het bericht uit Binnenlands Bestuur?
  2. Hoeveel geld ontvangt de gemeente geoormerkt voor onderwijshuisvesting? Hoeveel zit er volgens u voor onderwijshuisvesting in de lumpsumfinanciering? Hoeveel zit er volgens de schoolbesturen in de lumpsumfinanciering? Indien er sprake is van verschillende antwoorden op de voorgaande twee vragen; hoe  verklaart u dit?
  3. Het meningsverschil tussen gemeente en schoolbesturen bestaat al heel lang. Wethouder Van Engelshoven gaf eerder in de commissie Samenleving aan dat het meningsverschil over onderwijshuisvesting geen belemmering meer is voor de onderhandelingen over de Haagse Educatieve agenda (HEA). De HEA is ondertekend en naar de raad gestuurd. Hoe verhoudt dit bericht zich tot de HEA?
  4. Op welke wijze gaat u duidelijkheid scheppen en dit conflict oplossen?

 

 

 

Lobke Zandstra               
PvdA                    


[1] http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/scholenbouw-wordt-stilgelegd.9192032.lynkx