Door op 4 februari 2016

Verbazing over gebrekkige ambitie college op woningen

De PvdA en de VVD in de Haagse gemeenteraad zijn zeer ontevreden over de ambities van het college ten aanzien van het bouwen van woningen voor het laag- en middensegment. Sterker: het is hoogst onzeker dat we voldoende woningproductie kunnen realiseren voor lage en middeninkomens, gegeven de forse groei van de stad. PvdA-raadslid Rajesh Ramnewash: “Ik ben echt stomverbaasd.Het college schroeft de ambitie niet op, waardoor grote woningnood dreigt, met name voor lage en middeninkomens. Ik heb dan ook grote zorgen houden over de sociale huurwoningen. Met name in het sociale segment blijft de woningbouw ver achter bij de behoefte. Dit is echt ernstig”.

In november heeft het college op initiatief van de PvdA en de VVD de motie ‘Meer betaalbare woningen’ omarmd. Met de motie hebben de partijen de wethouder uitgedaagd met een Haags noodplan te komen om de woningproductie sterk te verhogen. Dit omdat de beoogde woningproductie slechts de helft bedraagt van het aantal dat nodig is om iedereen in de stad een betaalbare en fatsoenlijke woning te kunnen bieden. Vandaag heeft het college gereageerd op de motie. VVD-raadslid Frans de Graaf: “De motie roept de wethouder op in actie te komen, dus dan is deze reactie teleurstellend. Meer eengezinswoningen voor middeninkomens is écht hard nodig”.

De collegevisie schiet tekort. De PvdA en VVD nemen geen genoegen met het statement ‘de gemeente bouwt geen woningen’. Daarvoor is het belang van voldoende woningen te groot en schat de wethouder de mogelijkheden veel te laag in. De ambitie van de sociaaldemocraten en liberalen is klip en klaar. Er moet meer geïnvesteerd worden in woningen voor alle groepen, met name het midden- en laagsegment, om groei in brede zin te bewerkstelligen en doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. In de huidige plannen worden veel te weinig huur- en koopwoningen in het middensegment (huur €710-€1.000, koop tot € 275.000) en huurwoningen in het laagsegment (tot €710)  gerealiseerd. De partijen vragen het college met veel meer ambitie te komen, om de randen van de mogelijkheden op te zoeken. De randen op te zoeken van de mogelijkheden om te herstructureren en te verdichten.


 

Het is niet meer dan normaal dat je huis op orde is. Mensen voelen zich prettig in een goed huis. Goede isolatie, een werkende cv-ketel en goed onderhouden portieken moeten een vanzelfsprekendheid zijn. Helaas is dat nog lang niet altijd het geval. Daarom zorgt de PvdA dat er hard wordt ingezet door gemeente en corporaties om huizen op orde te houden.#iedereengoedwonen