Betaalbaar Wonen

Het is heerlijk wonen in Den Haag, maar dat geldt niet voor iedereen. Veel mensen met een midden of lager inkomen hebben moeite om hun maandelijkse woonlasten te betalen, of moeten gemiddeld vier jar wachten op een betaalbaar huis. Iedereen heeft recht op een betaalbare én fatsoenlijke woning.

Jongeren en starters staan nu gemiddeld vier jaar op de wachtlijst voor een betaalbaar huis. Voor veel ouderen is een overstap naar een kleinere en betere woning financieel niet haalbaar. Met de groei van het aantal inwoners wordt dit probleem de komende jaren alleen maar groter. Dat moet anders. Want iedereen heeft recht op een betaalbare én fatsoenlijke woning. Dat begint bij voldoende bouwen en er daarbij voor te zorgen dat er gebouwd wordt voor mensen met lage en middeninkomens: starters, ouderen, studenten en gezinnen.

De wachtlijsten moeten korter: 1 miljard voor 16.000 extra betaalbare woningen

Er komt 1 miljard euro beschikbaar voor betaalbare woningen en woningverbeteringen. Daarmee worden minimaal 4000 betaalbare woningen per jaar gebouwd, in totaal 16.000 woningen van 2018 tot 2022. Dat zorgt ervoor dat er voldoende woningen zijn voor mensen met een lager of middeninkomen, waaronder mensen die al jaren op een wachtlijst staan, mensen die opeens werkloos raken of door scheiding moeten verhuizen, Haagse statushouders, ouderen en studenten. Het bouwen van 16.000 woningen is haalbaar, bijvoorbeeld door in uitbreidingswijken als de Binckhorst compact te bouwen en door rondom de stations de hoogte in te blijven gaan.

We investeren een deel van de 1 miljard in woningverbetering en verduurzaming. Dit creëert tegelijkertijd werkgelegenheid, stimuleert duurzaamheid, en scheelt bewoners in kosten op hun maandelijkse energierekening.

Een goede balans

Van de nieuw te bouwen woningen bestaat bij elk nieuwbouwproject minimaal 40% uit sociale woningbouw en 40% uit middeldure huur en koop. In wijken waar op dit moment minder dan 30% sociale woningbouw is, wordt dat 40% sociaal en 40% middeldure huur en koop. We zorgen zo voor een betere spreiding en groei van sociale woningbouw over de hele stad.

Geen sloop sociale woningen als hiervoor niet meer sociale woningen voor terugkomen

Het komt nog te vaak voor dat sociale woningen gesloopt worden en daarvoor in de plaats duurdere, en vaak ook nog minder, woningen terugkomen. Dat is bij de huidige wachtlijsten onacceptabel. Er worden geen sociale woningen meer verkocht zonder dat hiervoor in de plaats minstens hetzelfde aantal sociale woningen voor terug komt.

Recht op terugkeer bij sloop

De oorspronkelijke bewoners krijgen bij sloop en nieuwbouw een terugkeermogelijkheid aangeboden tegen een vergelijkbare huurprijs. De gemeente maakt hierover afspraken met corporaties.

We blijven leegstand bestrijden

Het is dweilen met de kraan open als we nieuwe woningen bouwen, terwijl investeerders Haagse woningen kopen en vervolgens leeg laten staan. We blijven daarom leegstand bestrijden, zowel in huizen als bedrijfspanden. We onteigenen als al andere maatregelen niet werken.

Grenzen aan huurprijzen in de vrije sector

Bewoners moeten de mogelijkheid hebben om door te kunnen groeien in onze stad, het liefst in de eigen wijk. Mensen die niet meer in aanmerking komen voor de sociale huursector willen doorverhuizen naar een betaalbaar huis. Op dit moment wordt er steeds meer huur gevraagd voor kleine appartementen. Om te zorgen dat er meer aanbod komt tussen de sociale huurgrens (€710,68) en de €1000,- per maand, zijn er maatregelen nodig. We nemen maatregelen – onder meer via erfpachtmogelijkheden en nieuwe bestemmingsplannen – om deze woningen binnen de 700-1000 euro maandhuur te houden

Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen.

Lees verder