WONEN: SPECIALE DOELGROEPEN

Steeds meer mensen zien dat Den Haag een geweldige stad is om in te wonen. Maar te veel Hagenaars en Hagenezen kunnen geen geschikte of goede woning vinden. De afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder leiding van onze eigen wethouder Martijn Balster veel meer betaalbaar gebouwd en steviger opgetreden tegen malafide verhuurders. We moeten deze koers volhouden en verstevigen. Daarbij hebben we extra aandacht voor specifieke doelgroepen. Zo willen we:
  • specifieke doelgroepen extra helpen met een huis zoals jongeren, studenten, statushouders en mensen in tekortberoepen, zoals leraren, verpleegkundigen en agenten;
  • voldoende passende woningruimte voor mensen met een fysieke beperking en ouderen. We kijken specifiek naar collectieve woonvormen en meergeneratiewoningen voor ouderen. 
  • meer standplaatsen voor woonwagenbewoners;
  • de achterstand wegwerken bij het huisvesten van mensen die weer zelfstandig kunnen wonen, bijvoorbeeld na een zorgtraject of jeugdhulp;
  • voldoende ruimte voor zelfbouw, wooncoöperaties en andere bijzondere woonvormen.
  • dat Den Haag bijdraagt aan de huisvesting van statushouders, conform de wettelijke taakstelling. Om dat te kunnen doen zorgen we zowel in de sociale woningvoorraad als in de particuliere woningvoorraad voor voldoende beschikbare huizen voor statushouders. We vragen – gezien de woningnood – wel financiele ondersteuning van het Rijk voor extra woningen, zodat de wachttijd voor andere woningzoekenden niet verder oploopt.

Kijk hier wat we willen doen aan bestaande woningen en hier hoe we nieuwe woningen willen bouwen.

Privé: Mikal Tseggai

Privé: Mikal Tseggai

Mikal (1995) is sinds 2018 raadslid van de Haagse Partij van de Arbeid. Vanaf 2022 is zij weer vicefractievoorzitter van de PvdA Den Haag. In de gemeenteraad houdt zij zich o.a. bezig met thema’s als stadsontwikkeling & wonen, onderwijs en integratie. Naast haar werk in de gemeenteraad rondt ze momenteel haar master Development Studies af

Meer over Privé: Mikal Tseggai
Goed wonen voor iedereen

Goed wonen voor iedereen

Den Haag is een geweldige stad om te wonen. Toch wordt het voor steeds meer mensen moeilijker om een goed, betaalbare huis te vinden. De stad groeit, dus dat vraagt om serieuze investeringen om ervoor te zorgen dat Den Haag betaalbaar blijft voor iedereen.