Ondernemers Haagse Markt verdienen inspraak en een toekomstvisie

18 januari 2022

We vragen het stadsbestuur om te praten met een betere vertegenwoordiging van de Haagse Markt en met hen een toekomstvisie te maken. Ook willen we dat het kijkt naar ruimere openingstijden. Deze wensen komen van de ondernemers op de Haagse Markt zelf. Daar hebben fractievertegenwoordiger Samir Ahraui en kandidaatsraadsleden Charlotte Cammelbeeck en Tim ‘S Jongers mee gepraat.

“Wij spraken veel jonge ondernemers op de markt en die zeiden dat het gemeentebestuur alleen maar met de marktkamer en de CVAH praat en zij zich niet door hen vertegenwoordigd voelen. Deze partijen bestaan uit oudere en witte mensen die soms niet eens een kraam huren op de markt. Dan snap wel dat zij de jonge ondernemers niet kunnen vertegenwoordigen,” aldus Charlotte. Daarom vraagt ze het stadsbestuur dan ook of deze voortaan halfjaarlijks met een goede vertegenwoordiging van de ondernemers kan praten. De ondernemers moeten uit verschillende branches en van verschillende leeftijden, geslachten en culturele achtergronden komen/zijn.

Lange termijnvisie

“Zo willen de jonge ondernemers met de tijd mee. Daarin past het dat de markt langer open zou zijn.” Daarom hebben we gevraagd of het bestuur kan onderzoeken of dit mogelijk is. Daarnaast spelen er veel dingen rondom de Haagse Markt, zoals de plannen die er liggen om de markt zelfstandig te maken. De ondernemers vragen daarom een lange termijnvisie. “Dat is logisch. De markt is een van de grootste van Europa en bestaat al ruim 100 jaar. Daarmee hoort het in het rijtje van het Binnenhof en de Pier. Het zorgt voor banen: voor honderden ondernemers op de markt en alle bedrijven daarachter. Het is ook een ontmoetingsplek voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Bovendien is de markt essentieel voor mensen met een kleine portemonnee om gezond eten te kunnen kopen. Dus belangrijk genoeg voor een lange termijnvisie als je het mij vraagt!” zegt Charlotte.

Plastic

De (kandidaat)raadsleden zagen nog veel plastic zakjes op de Haagse Markt. Deze dragen bij aan de afvalhoop van Transvaal en de plastic soep in onze mooie Noorderzee. De gemeenteraad heeft het plasticakkoord voor de Haagse Markt van D66 aangenomen. Hierin staat dat geen plastic tassen en/of verpakkingen meer gegeven worden en bezoekers gewezen worden op alternatieven. We hebben het stadsbestuur gevraagd hoe ver het staat met de invoering van dit plasticakkoord, de informatiecampagne en of dit gezien de klimaatverandering extra snel uitgevoerd kan worden.