Meer actie om mensen te bereiken die recht hebben op bijstand maar het niet aanvragen.

17 juni 2021

Ruim een derde van de mensen met recht op bijstand vraagt die niet aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Deze stelt dat gemeenten hier te weinig zicht op hebben en aandacht voor hebben. Daarom roepen wij met de SP & ChristenUnie/SGP het stadsbestuur op tot actie. 

Angst voor aanvragen

Uit het onderzoek blijkt dat mensen worden afgeschrikt door de juridische toon van de gemeente, complexe regels en angst voor terugbetaling. “Ik snap wel dat mensen door al het nieuws over de toeslagenaffaire en doorgeslagen fraudebestrijding bang zijn geworden om bijstand aan te vragen,” zegt raadslid Janneke. “Dat tij moeten we keren: mensen moeten vertrouwen hebben dat ze terecht kunnen bij de gemeente voor inkomensondersteuning.”

Duidelijkheid

Jongeren onder de 27 jaar, EU-​​​​migranten en laaggeletterden weten nu vaak niet waar ze recht op hebben. “Informatie hierover moet echt ​duidelijker en begrijpelijker. We moeten niet afwachten tot mensen zo diep in de problemen zitten dat ze aankloppen bij de gemeente, maar proactief mensen benaderen die hulp nodig hebben. Bijstand is een recht, geen gunst,” zegt raadslid Lesley (SP).

Wisselend inkomen

Ook mensen met een wisselend inkomen, zoals zelfstandigen, vragen vaak geen bijstand aan terwijl ze daar wel recht op hebben. “Vooral in de coronacrisis zien we dat zelfstandigen in de problemen zijn gekomen,” zegt raadslid Judith (ChristenUnie/SGP). Daar moet de menselijke maat worden toegepast: duidelijk maken dat ook bij een wisselend inkomen meegedacht wordt wat mogelijk is in plaats van wat niet.”

De partijen hebben schriftelijk aan het stadsbestuur gevraagd naar een aanpak voor een groter bereik onder mensen met recht op bijstand.