Economie en ondernemerschap

De PvdA streeft naar een sterke economie en zo veel mogelijk werkgelegenheid voor iedereen die kan werken. Daarom moeten we blijven investeren in onze lokale economie, kleine ondernemers en banen in de publieke sector zoals de zorg, het onderwijs en groenonderhoud. Er liggen gigantische kansen om duurzame ondernemers naar Den Haag te halen en hier te houden.

 

Zzp’ers en het MKB zijn de motor van de lokale economie. Zij zorgen voor een bedrijvige en levendige stad. Veel ondernemers hebben op dit moment de wind mee. Dat is mooi. Sommige ondernemers verkeren echter om uiteenlopende redenen in zwaar weer. Dat ondernemen gaat gepaard met risico’s weten ondernemers als geen ander. Dat betekent niet dat wij hen helemaal aan hun lot overlaten. Zo weten wij uit onderzoek dat kunstenaars en mensen werkzaam in de culturele sector vaak ver onder de armoedegrens leven en dat culturele instellingen voor een groot gedeelte draaiend gehouden worden door zzp’ers die noodgedwongen voor niks of voor een veel te laag tarief taken uitvoeren. Dat is voor de PvdA onacceptabel.

In het minima- en schuldenbeleid is ook nadrukkelijk aandacht voor mensen met wisselende inkomsten. Zo wil de PvdA de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot betere collectieve bescherming van zzp’ers met een klein inkomen via een gemeentelijke verzekering. Aanvullend minimabeleid vanaf 130% van het minimumloon en we willen een betere, snellere en laagdrempelige schuldhulpverlening.

We ondersteunen ondernemers die banen bieden aan mensen met een vakopleiding

Het MKB biedt veel werkgelegenheid voor mensen met een vakopleiding. We willen dat de gemeente het mkb’ers makkelijk maakt te ondernemen. Bijvoorbeeld door goed te communiceren over gemeentelijke regelgeving en zo nodig mkb’ers handvatten te geven om die regelgeving efficiënt uit te voeren. Daarnaast blijven we investeren in bedrijfsverzamelgebouwen voor opstartende ondernemingen.

We trekken duurzaam ondernemerschap aan

Wij verwachten dat bedrijven die zich bezighouden met duurzame energie de komende jaren zullen gaan groeien, ook omdat de gemeente hier al sterk in investeert. Den Haag moet deze bedrijven willen vasthouden en aantrekken. Vooral de isolatie- en lokale energiesector zullen de komende jaren kansen voor lager en middelbaar opgeleiden gaan geven. We creëren hierom een helpdesk die expertise beschikbaar maakt over de verschillende fondsen, subsidies en opleidingsmogelijkheden die duurzame ondernemingen aan kunnen spreken, en verbreden we de definitie van ‘sociale onderneming’, zodat ook duurzaamheidsondernemingen daaronder vallen.

Inzet op wijkeconomie

We stimuleren de wijkeconomie en de maakindustrie in onze stad. In de wijkeconomie ligt een kans die gegrepen kan worden. Bedrijven zouden zich veel meer dan nu hun krachten kunnen bundelen. Zoals nu in de voormalige brandweerkazerne veel autobedrijfjes zijn gevestigd, op een voor de consument bereikbare en aantrekkelijke wijze. Dit sluit aan bij wat veel mensen willen: diensten die zij nodig hebben, in de buurt te krijgen en te vinden, in een prettige, kleinschalige omgeving, waarin ondernemers samenwerken. Op andere locaties maakt de afstand en de nog wat onprettige sfeer dat mensen regelmatig kiezen voor andere opties. Dat is een gemiste kans voor zowel de buurt als voor de werkgelegenheid in Den Haag. De gemeente gaat daarom samen met lokale ondernemers en bewoners van de wijk aan de slag met het aantrekkelijker maken van de omgeving en de omgeving ook aan te passen op meer bedrijvigheid.

Opleiding en ondernemerschap beter matchen

Goed draaiende ondernemingen hebben goede werknemers nodig. De aansluiting tussen wat het bedrijfsleven zoekt en wat studenten geleerd hebben kan met het oog daarop beter. In samenwerking tussen onderwijsinstellingen, ondernemingen, maatschappelijke organisaties gaat de gemeente Den Haag door met het beleid ervoor te zorgen dat scholieren worden opgeleid met kennis die in de praktijk ook nodig is. Bovendien zorgt de gemeente er met deze partijen voor dat studenten makkelijk stages kunnen vinden, en dat dit bedrijven weinig kost. En zorgt de gemeente voor over goedkope toegang tot vakopleidingen voor mensen met een laag inkomen.

 

Meer social return in Haagse bedrijven

Steeds vaker willen bedrijven en hun werknemers niet alleen voor winst voor de aandeelhouders gaan, maar ook bijdragen aan een betere samenleving. Het huidige beleid van de gemeente springt daar goed op in. Dit kan nog beter. Op dit moment hanteert de gemeente per opdracht het percentage van 5% van de opdrachtsom dat besteed moet worden aan social return. We gaan bedrijven en organisaties in onze stad vragen 5 tot 10% aan social return toe te passen. De gemeente geeft het goede voorbeeld in haar aanbestedingen en binnen de gemeentelijke organisatie.

Goed werk voor iedereen

Goed werk voor iedereen

Een baan betekent veel meer dan een loonstrookje: je komt de deur uit, hebt contact met je collega’s en je draagt bij aan de samenleving. We zijn er trots op dat er dankzij ons banenplan 10.000 nieuwe banen zijn bijgekomen in Den Haag. Dat verdubbelen we de komende vier jaar.

Lees verder