ESCAMP

Escamp is een mooi, divers en groen deel van Den Haag. Maar het heeft ook nog veel uitdagingen, vooral in het aanpakken van armoede en veiligheid. Daarom willen we:
 • de status van Nationaal Programma voor Den Haag Zuidwest (een deel van Escamp: Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust). Daarbij gaan we samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke partners en overheid (gemeente en rijk) 15-20 jaar investeren in onderwijs, betaalbaar wonen, een veilige wijk, meer participatie, de gezondheid en werk voor alle Zuidwesters;
 • te hard rijden voorkomen op de Volendamlaan, Driebergenstraat en Vreeswijkstraat (langs Zuiderpark);
 • een grote opknapbeurt en cameratoezicht voor winkelcentrum Leyenburg;
 • ontmoetingsplekken creëren en onderhouden. Zo willen we wijkcentrum Morgenstond uitbreiden en een jeugdhonk in Dreven;
 • van het Groene assenkruis het meest moderne Stadssportpark maken;
 • een permanente bibliotheek in Moerwijk;
 • een plek voor jongeren in Lage Veld;
 • vernieuwen van slechte woningen: particuliere woningen in Moerwijk opknappen en verduurzamen en sociale woningen met vocht en schimmel in Zuidwest aanpakken. Bij opknappen of renovatie moeten altijd betaalbare woningen terugkomen, relaties tussen mensen behouden worden en moeten mensen terug kunnen keren in de wijk waar ze woonden;
 • een cultureel icoon in Escamp, waar ‘wijkcultuur’ en ‘topcultuur’ elkaar ontmoeten;
 • We breiden de aanpak van Van Baerlestraat verder uit om deze straat leefbaarder te maken met bewoners en partners;
 • Parkpop in het Zuiderpark houden.
Samir Ahraui

Samir Ahraui

Samir Ahraui (1994) woont in Laak en is sinds 2018 fractievertegenwoordiger en vanaf 2023 raadslid voor de PvdA Den Haag op de thema’s ruimtelijke ordening, onderwijs en wijkaanpak. Hiernaast werkt hij als bestuursadviseur bij de uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Samir werd in 2012 actief voor de Haagse PvdA. Dit deed hij om samen met buurtbewoners te

Meer over Samir Ahraui