JEUGDZORG EN THUISHULP

De stad is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de ondersteuning van mensen die iets niet meer zelf kunnen. De gemeente krijgt hier te weinig geld voor. Jongeren met psychische problemen wachten nu soms meer dan negen maanden op goede hulp en dat is onacceptabel. We werken nu met te veel zorgaanbieders samen. Er wordt te veel geld verspild aan bureaucratie, controle en concurrentie. De PvdA wil per wijk enkele vaste aanbieders, die geselecteerd worden op binding met de wijk, effectiviteit en professionaliteit. Daarom kiezen we voor:
 • de wijkteams terug: geen indicatie-organen, maar hands-on professionals die inwoners bij elkaar brengen, vroeg problemen zien en aanpakken (als mensen verdwalen in de bureaucratie). Elk wijkteam heeft ook een gezondheidscoach die mensen helpt met een gezondere levensstijl;
 • geld voor de zorg moet naar de zorg, niet naar winsten van zorgaanbieders. Daarom willen we minder gecontracteerde zorgaanbieders en afspraken over de maximale winst die zorgaanbieders mogen maken, want nu werken ze langs elkaar heen en concurreren ze te veel met elkaar;
 • dat zorg- en welzijnsorganisaties gaan samenwerken door budgetten per wijk te verdelen in plaats van per organisatie en samenwerking te belonen;
 • intermediars om specifieke doelgroepen makkelijker te bereiken en zorg voor hen te specialiseren;
 • gratis Wmo-zorg (thuishulp) voor mensen met een laag inkomen en mensen met een hoog inkomen iets meer laten betalen;
 • een (fysiek) gemeentelijk zorgloket, dat mensen snel naar de juiste hulp verwijst. We vergroten ook de bekendheid van de Servicepunten en zorgen dat mensen vanuit huis makkelijk contact kunnen leggen;
 • beter toezicht door de gemeente op de kwaliteit van de zorg van aanbieders en en bij slechte kwaliteit de samenwerking stopzetten; 
 • trainingen voor het herkennen en omgaan met dementie voor medewerkers van de gemeente en inwoners en ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun partners zijn in alle buurten;
 • meer geld van de landelijke overheid voor jeugdzorg om de wachtlijsten op te lossen en meer aan preventie te doen;
 • een betere samenwerking tussen de gemeente en servicebureau Jeugdhulp Haaglanden om de complexe gevallen die tussen wal en schip vallen snel te helpen;
 • de cliëntenraad sociaal domein versterken door meer budget te geven en meer vrijheid om zelf onderzoek te doen en terugkerende problemen direct voor te leggen aan de gemeenteraad.

Klik hier om te zien hoe we de algehele gezondheid van de stad willen verbeteren.

Janneke Holman

Janneke Holman

Janneke Holman (1990) woont in het Valkenboskwartier. Sinds 2018 is ze raadslid voor de PvdA Den Haag en woordvoerder op armoedebestrijding, dakloosheid, zorg en welzijn, buitenruimte en duurzaamheid. Daarin ziet ze dat er een hoop is om voor te knokken. Ze stelt dat de verschillen in Den Haag groot zijn en je steeds mondiger en assertiever

Meer over Janneke Holman
Goede zorg voor iedereen

Goede zorg voor iedereen

Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, dan wil je dat het gewoon goed en snel geregeld is. Zorg dichtbij, met vertrouwde gezichten in de wijk. Daarom zetten we het mes in de marktwerking in de zorg en pakken we de enorme gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken aan.